Bron

taskforcego.nl

Taskforce GO! doet grootschalig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector

7 september 2023

Op 4 september start een onderzoek naar de stand van zaken rond grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector.

De taskforce wil in beeld krijgen wat de omvang van het probleem is en waar de knelpunten zitten. Alle bij de taskforce aangesloten organisaties hebben het onderzoek – dat in de vorm van een vragenlijst wordt uitgevoerd – verspreid onder hun achterban.

De taskforce hoopt dat zo veel mogelijk professionals uit de muzieksector mee willen doen aan het onderzoek, zodat er gericht en met impact gewerkt kan worden aan bewustwording en gedragsverandering. Zodat iedereen op een veilige manier kan werken in de muziek.