Taskforce: kabinet, bied de cultuursector helder perspectief

13 januari 2022

Het virus mag dan wel onvoorspelbaar zijn, hoe we erop reageren hoeft dat niet te zijn.

De Taskforce culturele en creatieve sector roept het kabinet op om snel te komen met een voorspelbare overheidsstrategie, gericht op verschillende stadia van de pandemie. Geef aan bij welke coronasignaalwaarden beperkende maatregelen voor de culturele sector in werking treden of opgeheven kunnen worden. Koppel deze maatregelen duidelijk aan financiële steunpakketten.  

Hoe COVID-19 zich deze winter en de komende jaren precies gaat ontwikkelen is onzeker, maar dát het virus voor langere tijd impact zal hebben op de samenleving, is zeker. De culturele en creatieve sector bereidt zich hierop voor. Musea, concertzalen, theaters, filmhuizen, bioscopen, monumenten, presentatie-instellingen, (pop)podia, cultuurcentra – zij hebben alles op alles gezet om veilig en verantwoord open te blijven. Als er iets duidelijk is geworden in deze crisis dan het is wel dat mensen de inspiratie, verbinding, troost en vreugde van kunst en cultuur missen. Samen uitgaan, een live beleving, cultuur beoefenen – het zijn momenten die het leven kleur en betekenis geven.

Bijna twee jaar lang gaat de sector door een jojo van (gedeeltelijke) lockdowns. Nu is het tijd voor een duidelijk perspectief. Linksom of rechtsom moeten we leven met deze pandemie. Vanuit vrijwel alle bedrijfstakken klinkt de roep om op een veilige manier te kunnen heropen. Wij willen een aanpak waarbij de basis beleidsreflex niet meer ‘sluiten’ hoeft te zijn, maar ‘veilig openblijven’; een aanpak met perspectief op herstel. 

Oproep aan het nieuwe kabinet
De Taskforce culturele en creatieve sector vraagt van het nieuwe kabinet:

  • Kom met voorspelbare en inzichtelijke coronamaatregelen. Geef aan bij welke risicostadia welke maatregelen in werking treden.  
  • Maak een directe koppeling van coronamaatregelen aan financiële steun aan alle schakels in de culturele keten: organisaties, makers en zelfstandig werkenden.
  •  Maak gebruik van coronatoegangsbewijzen én de ervaringen die wij inmiddels hebben opgedaan met het veilig ontvangen van publiek om culturele organisaties onder alle omstandigheden veilig en verantwoord open te houden.  

Aankomende week presenteert de Taskforce culturele en creatieve sector een Openings- en herstelplan met zes voorstellen om de sector weerbaar de crisis door en wendbaar de crisis uit te laten komen.

Taskforce donderdag 13 januari in gesprek met staatssecretaris Uslu  
Drie dagen na haar installatie, op donderdag 13 januari, zal staatssecretaris Gunay Uslu de Taskforce culturele en creatieve sector ontmoeten. Tijdens deze kennismaking zal zij enkele repetities in TivoliVredenburg bezoeken en spreekt zij met de Taskforce over de urgente zaken van dit moment.