Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

2 april 2020

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 kunnen organisaties die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen, via de 'Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19' (TOGS).  Dit geldt bijvoorbeeld voor geleden schade door noodgedwongen sluiting.

Organisaties kunnen de tegemoetkoming zelf aanvragen via de website van de RVO:

Organisaties dienen daarbij te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.
  Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

   

Eén van de voorwaarden is dat de SBI-code van jouw organisatie in deze lijst moet staan. We weten dat dit voor verreweg de meeste VNPF-leden het geval is. Als dit niet zo is, kun je twee dingen doen:

1. De SBI-code van jouw organisatie via deze link opgeven als ontbrekend op de lijst. 

2. Via deze link aangeven dat je niet goed geregistreerd staat.  

Op meerdere plekken heeft de VNPF de vraag uitstaan welke route de meest handige is. Mochten we daar meer over weten, krijgen VNPF-leden dat te horen.