Tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche voor Q4 2020

12 februari 2021

Veel organisaties  in de evenementen- en festivalbranche zijn voor een groot deel afhankelijk van hun omzet in de zomermaanden. Door de coronabeperkingen hebben deze organisaties veel omzet in de zomer gemist.

Lees meer (in vorm van FAQs) hier (even naar beneden scrollen)

Omdat de TVL-regeling is gebaseerd op de omzet en vaste lasten van hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor, en de omzet in de evenementen- en festivalbranche vaak sterk seizoengebonden is, kunnen deze organisaties vaak geen gebruik maken van de TVL-regeling.

Aanvraagperiode
Organisaties uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen kunnen

  • vanaf 18 februari 12:00 uur
  • tot 18 maart 17:00 uur

een aanvraag doen voor de Evenementenmodule Q4 2020.

De organisatie ontvangt 33,3% van de TVL subsidie in de zomer van 2020, met een minimum van 750 euro en maximum van 16.667 euro.

Evenementenmodule 2021
De opening van de evenementenmodule voor Q1 2021 wordt in maart verwacht.

Uitbreiding TVL-regeling
Het kabinet heeft op 21 januari een forse uitbreiding van de TVL-regeling aangekondigd. Daarmee kunnen meer organisaties aanspraak maken op regeling en wordt de hoeveelheid steun verhoogd. De regeling wordt voor het eerst opengesteld voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. De vaste lasten drempel is verlaagd naar 1.500 euro. Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% voor alle organisaties met een omzetverlies vanaf 30%. Het maximale subsidiebedrag wordt daarbij verhoogd naar 330.000 euro voor het mkb en 400.000 euro voor het niet-mkb. Het minimale subsidiebedrag wordt bovendien verdubbeld tot 1.500 euro.

  • Zogenaamde mkb-ondernemers die in het eerste kwartaal van 2021 geraakt worden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen vanaf 15 februari 12:00 uur een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021).
  • De regeling staat open voor alle sectoren. De uitbreidingen die op 21 januari door het kabinet zijn aangekondigd, zoals de openstelling van de TVL-regeling voor grotere bedrijven, verlaging van de vaste lasten drempel en het hogere subsidiepercentage, worden later doorgevoerd.
  • De voorraadsubsidie voor verplicht gesloten detailhandel wordt verlengd en verhoogd. Voor de reisbranche wordt een eenmalige opslag toegevoegd om te helpen met het betalen van de annuleringskosten. Voor de land- en tuinbouwsector komt een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen, zoals dierenvoer.
  • Organisaties die eerder gebruik konden maken van de TVL-regeling kunnen vanaf 15 februari 12:00 uur een aanvraag indienen. Hierbij zullen in eerste instantie nog de voorwaarden zoals aangekondigd in december gelden.
  • De nieuwe voorwaarden zoals aangekondigd op 21 januari worden na goedkeuring door de Europese Commissie door RVO verwerkt en door middel van een extra voorschot uitbetaald. De uitbreiding van TVL Q4 die eerder is aangekondigd wordt nu verwerkt bij de uitbetaling.

Situatie nu en straks
De uitbreidingen van de TVL-regeling, inclusief de toegang voor grotere bedrijven en de opslag voor de detailhandel, reisbranche en landbouwsector, zijn nog niet actief op het moment dat de regeling opengaat. Dit moet eerst worden verwerkt in een wijzigingsregeling, goedgekeurd door de Europese Commissie en worden aangepast in de systemen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer de uitbreiding is verwerkt, ontvangen ondernemers een extra voorschot en kunnen grotere bedrijven een TVL aanvraag doen.

Wanneer de uitbreiding wordt doorgevoerd is nog niet bekend. In het schema hieronder is de huidige situatie en de nieuwe situatie als de uitbreidingen zijn verwerkt samengevat.

  Situatie per 15 februari Voorgenomen uitbreiding besloten op 21 januari: nog niet actief
Wie kunnen een aanvraag indienen voor TVL Q1 2021 Alle ondernemers en zelfstandigen die eerder gebruik konden maken van de TVL. Ook bedrijven met meer dan 250 werknemers (en minimaal 30% omzetverlies) en ondernemers met minimaal 1.500 euro vaste lasten komen in aanmerking voor de TVL.
Subsidiepercentage Subsidiepercentage stijgt mee met omzetverlies: bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% en loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%
Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%.

Het verschil wordt door RVO verwerkt met een extra voorschot.

Minimale subsidiebedrag per kwartaal 750 euro 1500 euro
Maximale subsidiebedrag per kwartaal 90.000 euro 330.000 euro voor mkb
400.000 euro voor niet-mkb
Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel
Een opslag van 5,6% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL. Maximaal 20.160 euro
Een opslag van 21% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL.
Maximaal 200.000 euro
Eenmalige Opslag Annuleringskosten Reizen Nog niet actief. Een opslag van 3,4% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL.
Maximaal 130.000 euro
Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw Nog niet actief. Een opslag van 21% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL.
Het maximale bedrag wordt nog vastgesteld.