Bron

RVO

TEK is 21 maart 2023 geopend met lager voorschotpercentage

22 maart 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opende dinsdag 21 maart om 09:00 uur.

De regeling werd op 28 februari in de Staatscourant gepubliceerd, waarmee de voorwaarden en openingsdatum definitief waren. Toch is nu het voorschotpercentage nog aangepast: van 50% naar 35%.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) geeft u een tijdelijke tegemoetkoming als de energiekosten van uw mkb-ondernemingen minimaal 7% van de totale omzet bedragen. Daardoor krijgt u meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

Voor wie?

  • Voldoet jullie organisatie, stichting of vereniging aan de Europese mkb-definitie?
  • Is jullie organisatie in Nederland gevestigd en uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
  • Bedragen jullie energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022?
  • Hebben jullie een zakelijk energiecontract?
  • Voldoen jullie  u ook aan de overige voorwaarden? Vraag dan aan. Dit kan tussen 21 maart 09:00 uur en 2 oktober 17:00 uur. Je  vraagt aan met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023. Bereid jullie (indien jullie voldoen) aanvraag vast voor. Dat kan hier.

Voorschotpercentage naar 35%

Het voorschotpercentage van de TEK is verlaagd naar 35%. Dit is besloten om te voorkomen dat de TEK een te hoog voorschot uitkeert en dat jullie bij sterk dalende prijzen volgend jaar veel geld moet terugbetalen. Het Centraal Planbureau schat in dat de energieprijzen gaan dalen. Daarom lijkt een voorschotpercentage van 35% beter te passen. Hoewel niemand kan voorspellen wat de energieprijzen de komende tijd gaan doen, lijkt de verlaging van het voorschotpercentage op dit moment de juiste keuze.

Beoordelen van jullie aanvraag

De RVO heeft enige opstarttijd nodig voor de beoordeling van de eerste TEK-aanvragen. Aanvragen worden deels automatisch beoordeeld op basis van een computermodel dat de eerste weken moet worden gevoed met real-time data van de eerste aanvragen. De snelheid van het verwerken en beoordelen van aanvragen zal daarna aanmerkelijk sneller gaan.

Webinar terugkijken

Tijdens een webinar op 14 maart legde de RVO de regeling uit en beantwoordden ze vragen. Heb je  dit gemist? Of wil je nog iets terugzien? Kijk het webinar terug.

Goedkeuring Europese Commissie

De RVO wacht nog op goedkeuring van regeling door de Europese Commissie (EC). Vooruitlopend op goedkeuring nemen ze aanvragen alvast in behandeling. Maar de RVO kan  zonder goedkeuring nog niet overgaan tot betalingen. Goedkeuring wordt op korte termijn verwacht.

Meer weten?