TEK – Tegemoetkoming EnergieKosten energie-intensief mkb zinloos

20 oktober 2022

De Tegemoetkoming EnergieKosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten.

Met behulp van deze tegemoetkoming wil de overheid het energie-intensieve mkb meer adem geven om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. Let op de formulering.

 • Lees hier de Kamerbrief over de TEK
 • Lees hier de brief van de VNPF over deze kwestie
 • Lees hier de reactie van de Taskforce CCS.

De TEK is nog niet open, Je kan nog geen aanvraag doen. Bij de RVO kan je je aanmelden zodat je op de hoogte wordt gesteld.

Het is echter de vraag of deze regeling iets gaat betekenen voor onze sector. De VNPF denkt niet veel. De voorwaarden werken uitsluitend.

Voor wie

TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Jullie organisatie voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wil je weten of jullie organisatie hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets.
 • Jullie organisatie staat ingeschreven bij het Handelsregister.
 • Jullie organisatie verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
 • Jullie organisatie is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  Dat is dus vermoedelijk een lastige
 • Jullie organisatie heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

Hoe wordt jullie subsidiebedrag berekend?

Jullie subsidie is 50% van de kostenstijging van jullie energieverbruik. Wel moet jullie kostenstijging hoger zijn dan €1,19/m³ gas en €0,35/kWh elektriciteit. Dit noemt men de drempelprijs.

Hierbij geldt:

 • Jullie ontvangen maximaal € 160.000,- subsidie.
 • Jullie krijgen maximaal 50% van jullie totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs).
 • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Voorbeeldberekeningen

In onderstaande tabel zijn fictieve voorbeelden berekend van 2 energie-intensieve mkb-ondernemingen. Om de stijging van de energieprijs te bepalen wordt er gerekend met een marktprijs van € 2,71/m³ en € 0,78/kWh. De berekening is dan bijvoorbeeld voor de traditionele bakkerij: 40.000 x (€ 2,71 – € 1,19) + 30.000 x (€ 0,78 – € 0,35) = € 73.700. De subsidie is dan: 50% van € 73.700,- = € 36.850,-

Gasverbruik m3 Elektriciteit (kWh) Totale energiekosten Vergoeding TEK (euro) % Totale energiekosten
Traditionele bakkerij 40.000 30.000 € 131.800,- € 36.850,- 28
Schade- en herstelbedrijf 25.000 50.000 € 106.750,- € 29.750,- 27,9

Aanvragen

Je vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023. TEK moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor gaat TEK mogelijk pas in het 2e kwartaal van 2023 open. Op dat moment kan je met terugwerkende kracht aanvragen. Dit doe je via een de site van de RVO zodra deze regeling opent.

Lees in de Kamerbrief van 14 oktober 2022 meer over de overbruggingsmogelijkheden tot aan openstelling van de TEK.

Om in te loggen heb je eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) of DigiD nodig. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

Zinloos

De VNPF vreest dat het voorstel voor de tegemoetkomingsregeling voor het energie-intensieve MKB (TEK), zoals dat 14 oktober bekend werd, niet toereikend is om VNPF-leden te helpen. De drempel van 12,5 procent (energiekosten als percentage van de omzet) om voor de regeling in aanmerking te komen, lijkt de meesten van onze leden uit te sluiten. De maximumvergoeding van 160.000 euro schiet flink tekort en ligt veel lager dan elders in Europa.

Ook MKB-Nederland en VNO-NCW gaan de regeling toetsen bij sectoren en bedrijven en aan het binnenkort verruimde Europese crisiskader. In het binnenkort verruimde Europese crisiskader ligt de maximum vergoeding op 750.000 euro resp. 2 miljoen euro per bedrijf.
De regeling zal in zijn huidige opzet  geen effect hebben  om het hoofd boven water te houden. Hierover worden gesprekken gevoerd tussen de cultuursector en de overheid.