Terugkijken: webinar inclusieve regelingen voor werkgevers

8 juli 2021

Het webinar Inclusieve regelingen voor werkgevers dat AWVN en UWV op 15 juni organiseerden is nu online terug te zien.

Tijdens het webinar kwamen de vijf meest bekende regelingen aan bod, te weten: de proefplaatsing, loonkostensubsidie, de no-riskpolis, jobcoaching en werkvoorzieningen. Dat het thema leeft, bleek wel uit de vele vragen die de deelnemers stelden. Denk aan vragen als: 

Geldt de proefplaatsing ook voor mensen uit het doelgroepenregister in het kader van de Participatiewet?
Ja, maar bij de Participatiewet is de gemeente de instantie die de proefplaatsing uitgeeft. Praktisch iedere gemeente kent het instrument proefplaatsing maar die vraag moet dus eigenlijk aan de gemeenten gesteld worden.

Hoeveel uur moet een werknemer minimaal werken om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie?
Dit wordt ingezet als er sprake is van een contract voor ten minste 6 maanden met een omvang van ten minste 12 uur per week.

Geldt de no-riskpolis alleen bij verzuim dat gerelateerd is aan de arbeidsbeperking?
Nee, ieder verzuim wordt met de no-riskpolis gedekt.

Bekijk hier de opname van het webinar