Bron

https://cultuurmarketing.nl/diverser-doelgroepbereik-in-culturele-sector/

Tijd voor een diverser doelgroepbereik in de culturele sector

13 april 2023

De culturele sector bereikt nog te weinig jongeren en mensen met een biculturele achtergrond. Marketeers zien de oplossing in het aanpassen van het programma-aanbod en inclusievere communicatie.

530 respondenten werkzaam in de culturele sector beantwoordden in oktober 2022 de enquêtevragen van het jaarlijkse Cultuurmarketing onderzoek naar de actuele staat van het cultuurmarketing vakgebied. In een serie van vijf artikelen worden de belangrijkste ontwikkelingen die uit het onderzoek naar voren komen, toegelicht. Deel 5: diversiteit en inclusie.

Bij het thema ‘diversiteit en inclusie’ staat het nastreven van representatie, toegankelijkheid en gelijkwaardigheid in de culturele sector centraal (Cultuurmonitor, Boekmanstichting). Omdat deze thema’s integraal onderdeel moeten zijn van het beleid van culturele organisaties stelt de Nederlandse Raad van Cultuur in haar advies dat uitgekomen is op 2 april 2023 voor de komende BIS-periode 2025-2028 (de vierjaarlijkse periode waarvoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap structurele subsidies toekent aan culturele instellingen) hogere eisen aan diversiteit en inclusie. Momenteel staan er nog geen sancties op het niet naleven van de Code, maar dit verandert in 2025. De Code wordt dan een integraal onderdeel van de beoordeling van elk criterium.

Om de Code Diversiteit en Inclusie in praktijk te brengen en cultuur toegankelijk te maken voor een breder publiek, is de rol van de marketeer belangrijk. Zij zijn immers de gesprekspartner van het publiek en verbinden hen met het culturele programma-aanbod. Maar bereiken culturele organisaties eigenlijk al een divers publiek en wat achten marketeers als de oplossing om hier veranderingen in te brengen?

Directie blijkt vaak aanjager van inclusiviteitsbeleid

Een eerste stap naar een diverse, inclusieve en gelijkwaardige organisatie begint vaak bij een inclusiviteitsbeleid. Bij ruim 75% van de respondenten hanteert de organisatie een inclusiviteitsbeleid, bij 10% niet en 15% weet het niet. Met name de directie is aanjager van het inclusiviteitsbeleid (61,4%), gevolgd door marketing (21,7%), programma (17,9%), educatie (10,6%) en publiekswerking (9,7%). Ook geven respondenten aan dat er vaak sprake is van team effort of een werkgroep met medewerkers uit alle afdelingen, zodat meerdere stemmen vanuit de organisatie gehoord worden.

Lees hier het hele artikel