Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun verlengd

3 november 2020

De Europese Commissie heeft besloten de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun met zes maanden te verlengen en te verlengen tot en met 30 juni 2021. De tijdelijke kaderregeling werd in maart 2020 aangenomen en liep aanvankelijk af op 31 december 2020.

De VNPF is blij met dit besluit. Misschien wat abstract en ver van ons af, maar de kaderregeling is van groot belang voor organisaties en bedrijven in de live performance sector, die momenteel worstelen met de tweede golf van de pandemie.

Het belangrijkste doel van het tijdelijke kader is om gerichte ondersteuning te bieden aan anderszins levensvatbare bedrijven die in financiële moeilijkheden zijn geraakt als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Het geeft de lidstaten flexibiliteit om alle sectoren financieel te ondersteunen met verschillende maatregelen, zoals uitstel van belastingen, werktijdverkorting of directe compensatie voor bedrijven die door de corona-uitbraak hebben geleden.

De wijzigingstekst introduceert een nieuwe maatregel om de lidstaten in staat te stellen bedrijven te ondersteunen die door de uitbraak van het coronavirus met een omzetdaling van ten minste 30% worden geconfronteerd in vergelijking met dezelfde periode van 2019. De steun zal bijdragen tot een deel van de vaste kosten van de begunstigden die niet worden gedekt door hun inkomsten, tot een maximumbedrag van € 3 miljoen per organisatie.