Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

22 november 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg) om mogelijk te maken dat een coronatoegangsbewijs alleen kan worden gebaseerd op vaccinatie of herstel (2G).

  • Zie hier het wetsvoorstel.
  • Zie hier he memorie van toelichting.

Dit geldt alleen voor bepaalde activiteiten in sectoren die expliciet in de wet zijn genoemd (cultuur, evenementen, horeca, niet-essentiële dienstverlening).