Toch meer geld voor getalenteerde amateurs in pop en urban

10 december 2020

Het rijksbudget van het Fonds voor Cultuurparticipatie is voor één jaar met 700 duizend euro opgehoogd om twaalf cultuurinstellingen die getalenteerde jonge amateurs ondersteunen voorlopig in leven te houden.

Voor de reddingsoperatie is het mes gezet in de begrotingspost voor het laten doen van onderzoek naar de cultuursector.

Hiermee zijn dinsdag bij de stemmingen in de Tweede Kamer de laatste kruimels van de kunstbegroting van minister Ingrid van Engelshoven (D66) verdeeld. Ze meldde zelf maandag al per brief aan de Tweede Kamer dat ze met haar ‘gebaksvorkje’ nog structureel 500 duizend euro had weten te vinden om de komende vier jaar een samenwerkingsverband te subsidiëren van Frascati en Plan B om net afgestudeerde theatermakers ontwikkelingsplekken te bieden.

Ook bleek er nog eenmalig 500 duizend euro beschikbaar om in het Omscholingsfonds Dansers Nederland te storten, waar geldgebrek was ontstaan omdat werkgevers niet volgens eerdere afspraken hadden bijgedragen. ‘Ondanks dat het de verantwoordelijkheid van de sector zelf is om dit goed te regelen, wil ik niet dat een generatie topdansers hier de dupe van wordt’, schreef Van Engelshoven.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) kampte deze zomer tijdens de grote vierjaarlijkse carrousel van kunstsubsidies met onvoldoende budget voor alle goed beoordeelde instellingen voor amateurtalent en amateurfestivals. Het soortgelijke maar veel grotere tekort bij het Fonds Podiumkunsten (FPK) voor theater-, dans- en muziekgezelschappen was al met Prinsjesdag gerepareerd.

Het werk van de FCP-instellingen speelt zich veelal af buiten de schijnwerpers van de grote podia en dreigde onder te sneeuwen. Zo leken gaten te gaan vallen bij de talentontwikkeling onder tieners in popmuziek en urban, doordat er voor gevestigde organisaties als Popsport, Epitome Entertainment en Solid Ground weinig of niets overbleef.

Onder aanvoering van oppositiepartij SP heeft de Kamer besloten volgend jaar geen onderzoeken bij de minister te bestellen. Zo vroeg diezelfde SP vorig jaar de popsector eens goed tegen het licht te houden, maar is van dat 137 pagina’s tellende, in september gepubliceerde rapport verder maar weinig vernomen. Tijdens het begrotingsdebat van twee weken geleden zag Van Engelshoven nog niet veel in die oplossing, maar ze is sindsdien bijgedraaid, zo liet ze de Tweede Kamer maandag weten. 

Met 700 duizend euro krijgen de twaalf instellingen die achter het net visten niet alsnog het volle pond, daarvoor was een miljoen nodig. Het lijkt vooral een signaal van de Kamer dat de schrale financiën voor de amateurkunst van een nieuw kabinet aandacht behoeven, in de hoop dat de eenmalige aanvulling wordt doorgetrokken tot 2024. Vier jaar geleden was zo’n zelfde stapsgewijze reparatie ook al eens aan de hand bij het FPK.