Toch provinciegeld: Friesland Pop gered

17 december 2020

Stichting Friesland Pop krijg toch subsidie van de provincie. Deze popkoepel dreigde eerst buiten de boot te vallen, op advies van een externe commissie.

Friesland Pop had bij de subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructruur meer subsidie aangevraagd dan men voorheen kreeg: 330.000 euro, ,,om onze ambitie te laten zien”, zegt directeur Sjouke Nauta, ,,omdat de provincie van popcultuur een speerpunt wilde maken.”

In samenspraak met de provincie maakte de stichting een nieuw plan, gebaseerd op de huidige situatie. Dus krijgt men de komende twee jaar (het geld uit de meerjarenpot is immers al verdeeld) 160.000 euro, net als voorheen. Dan maar wat minder ambitie. ,,Ik ben wel blij dat ik de zaak zo kan achterlaten, als ik over anderhalf jaar met pensioen ga.”

Het is immers meer dan de nul euro die de externe adviescommissie voor deze stichting overhad. ‘Om’t net helder wie wat Friesland Pop unyk makket yn ferhâlding ta oare popmuzykoanfragen sa as bygelyks de Popfabryk, wêrfan’t de oanfraach wol takend is’, schrijft de provincie.

Nadat er een stevige lobby voor Friesland Pop op gang kwam en Provinciale Staten zich er uitgebreid mee bemoeiden, bekeek gedeputeerde Sietske Poepjes de zaak opnieuw. Achteraf had Friesland Pop, als ‘stipe-organisaasje’, beter gepast onder ‘ambysje 3 Kultuer yn ’e Mienskip’, schrijft de provincie nu, schuldbewust.

Dus werd de boel ‘gerepareerd’ en krijgt Friesland Pop de komende twee jaar alsnog subsidie, onder meer bedoeld om de samenwerking met productiehuis Popfabryk te onderzoeken – wat ook het oorspronkelijke advies was. Friesland Pop is voorlopig gered, want anders was het per 1 januari gebeurd met de provinciebrede, ondersteunende activiteiten van de stichting. ,,We hebben hier wel van geleerd dat we zichtbaarder moeten zijn”, zegt directeur Nauta. ,,Daar hebben we de afgelopen maanden juist erg ons best op gedaan.”

Ook klassiek festival City Proms kan tevreden zijn. Dat zou eerst ook niks krijgen, maar omdat het met succes subsidie aanvroeg bij enkele landelijke fondsen die cofinanciering als voorwaarde stellen, trekt de provincie alsnog de beurs. Dat gaat om 50.000 euro – vanuit het Fonds Cultuurparticipatie. Iets dergelijks geldt ook voor festivals Welcome To The Village (50.000 euro) en Festival Oranjewoud (20.000 euro), die al wel geld kregen. Daar komt de cofinanciering uit het Fonds Podiumkunsten.