Toekenningen nieuwe podiumregeling FPK vertraagd

6 oktober 2022

6 juli was de deadline voor het indienen van de aanvraag. Uiterlijk 15 weken later, 19 oktober, zou de uitslag volgen.

Het gaat het Fonds Podiumkunsten niet lukken om op die tijd de besluiten te communiceren. Het Fonds Podiumkunsten heeft tot hun grote spijt de bekendmaking helaas met twee weken moeten uitstellen tot 2 november. Hoofdoorzaak het grote aantal aanvragen die ze allemaal even zorgvuldig willen en moeten beoordelen. De aanvragers zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Wat is de podiumregeling?

De Podiumregeling ondersteunt Nederlandse podia bij het presenteren van een professioneel, kwalitatief en pluriform podiumkunstenaanbod en draagt bij aan het opbouwen van een publiek daarvoor in hun eigen omgeving. De subsidie wordt verleend voor een periode van twee jaar en vervangt per 1 januari 2023 de onderstaande programmeringsregelingen:

  • Subsidie Reguliere Programmering Theater- en Concertzalen (SRP);
  • Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) Categorie 2 en 3;
  • Subsidie Programmering Podium Popmuziek (Kernpodiumregeling).