Toezicht rookverbod festivals en evenementen

13 mei 2022

De Nederlandse- Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van het rookverbod. Dat gaat zij ook weer doen op festivals en evenementen.

  • Ga hier direct naar een informatiekaart met een beknopte uitleg van de regels.

Dit gaan ze doen zoals ze in juni 2019 hebben toegelicht tijdens de kennissessie die de VNPF en de VVEM destijds hebben georganiseerd.

Zoals velen van jullie helaas weten leiden overtredingen van het rookverbod tot een boete voor de organisator. Om dit te zoveel mogelijk te voorkomen, is het van belang voorafgaand aan – en tijdens het evenement – bezoekers te laten weten dat er binnen (dus ook in festivaltenten) niet gerookt mag worden.

Via aanduidingen op het festivalterrein kan duidelijk worden gemaakt wat al dan niet mag. Tenslotte is het bovenal van belang om  medewerkers (bijvoorbeeld beveiliging) goed te instrueren zodat zij rokende bezoekers aanspreken op hun gedrag en zo het rookverbod wordt gehandhaafd.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de NVWA.