Toezichthouders: vergoeden of niet?

16 maart 2022

Over de discussie of het voor culturele organisaties passend is om hun toezichthouders vergoedingen te geven zijn de meningen verdeeld.

Er zijn heel goede redenen te geven waarom goed toezicht een vergoeding verdient of zelfs vereist. Er zijn ook meerdere redenen waarom daar terughoudendheid bij past. Goed omgaan met deze dilemma’s vraagt bij uitstek persoonlijk en maatschappelijk normbesef. Maar ook vaardigheden van goede governance.

Deze handreiking wil helpen bij het onderkennen van de voor- en tegenargumenten. Bij het zorgvuldig voeren van discussies. En bij het maken van passende keuzes en de heldere verantwoording daarvan naar buiten.

Een duidelijk ‘doen’ of ‘niet doen’ bestaat niet. Het gaat om de stappen die je doorloopt, de argumenten die je hebt en de opvattingen van jezelf en de omgeving. En de kraakheldere uitleg of, waarom en hoeveel er wordt vergoed.