Bron

Entertainmentbusiness.nl

TuneCore en Luminate presenteren resultaten van BE THE CHANGE-onderzoek

21 maart 2023

TuneCore en datapartner Luminate hebben een onderzoek gedaan over gendergelijkheid binnen de muziekbranche, genaamd BE THE CHANGE.

Hieruit blijkt dat genderdiscriminatie wordt gezien als de belangrijkste oorzaak voor op identiteit gebaseerde ongelijkheid binnen muziekbranche. Het eerste BE THE CHANGE-onderzoek werd in 2021 georganiseerd en biedt sindsdien inzichten in problemen met betrekking tot genderdiscriminatie, vooroordelen en ongelijkheid binnen de muziekindustrie.

Voortbouwend op de inzichten uit de afgelopen twee edities, presenteert en kwantificeert het nieuwe BE THE CHANGE-gendergelijkheidsonderzoek meerdere problemen waarmee professionals en artiesten uit de muziekindustrie wereldwijd te maken hebben.

Het gaat onder andere om genderdiscriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer. Maar ook over het belang van veranderingen die nodig zijn voor sollicitatieprocedures binnen alle takken van de muziekindustrie. Daarnaast wijst het onderzoek de noodzaak uit om werknemers doorlopend te informeren over hoe ze met deze problemen moeten omgaan.

Denis Ladegaillerie, CEO van moederbedrijf Believe: ‘De ontwikkeling van een meer diverse en gelijke muziekindustrie is een van de belangrijkste doelen van de Shaping Music for Good-strategie van Believe. We hebben ons constant ingezet voor het verbeteren van gendergelijkheid, en hopen dat de inzichten uit het nieuwe BE THE CHANGE meer branchepartners zal aanmoedigen om, samen met ons, er hard aan te werken om de muziekindustrie voor iedereen respectvoller, meer divers en transparanter te maken.’

Andreea Gleeson, CEO van TuneCore vult aan: ‘Het goede nieuws is dat het onderzoek nu al voor de derde keer heeft plaatsgevonden en dat de impact van het onderzoek steeds groter wordt. Zo werd BE THE CHANGE aangehaald bij de Verenigde Naties en uitgebreid besproken door creators en leidinggevenden binnen de industrie. Er is helaas ook slecht nieuws: er is nog lang niet voldoende veranderd. Als individuen en als industrie moeten we in actie komen. Veel kleine veranderingen kunnen bij elkaar zorgen voor een grote ommekeer.’

Nikolaas De Belie, Head of Believe & TuneCore Benelux: ‘De Nederlandse muzieksector heeft met Taskforce GO! een waardevol initiatief gelanceerd om een veilig en inclusief werkklimaat te realiseren. Met dit wereldwijde onderzoek willen we een bijdrage leveren aan gelijkheid in de muziekindustrie en de dialoog voor een cultuuromslag helpen voortzetten.’

Hieronder een aantal andere procentuele bevindingen van BE THE CHANGE 2023:

  • 34% van de vrouwen in de muziekindustrie die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, zegt slachtoffer te zijn geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Dit percentage ligt nog hoger (42% en 43%), voor respectievelijk transgender en non-binaire personen.
  • 53% van de professionals en creators uit de muziekindustrie die hebben gereageerd op dit onderzoek, is het eens met de stelling dat mannen meer betaald krijgen dan andere personen in de branche.
  • Artiesten uit minderheidsgroeperingen die op het onderzoek hebben gereageerd, krijgen ongeveer 70% vaker te maken met online intimidatie of haatzaaien op social media.
  • De meerderheid van de professionals en artiesten uit de industrie die hebben gereageerd, geeft aan dat ze problemen hebben gehad met hun mentale gezondheid sinds ze in de sector zijn gaan werken (62%), maar vrouwen (76%), non-binaire personen (89%) en transgender personen (82%) worden hier onevenredig vaak door getroffen.

Aan het BE THE CHANGE 2023 deden meer dan 1500 muziekprofessionals en artiesten uit 109 landen mee. Alle resultaten zijn hier te downloaden.