TVL Q3 aanvragen vanaf 31 augustus 2021

26 augustus 2021

Een reminder, vanaf 31 augustus as. kunnen organisaties de TVL Q3 2021 aanvragen. Het loket is geopend tot en met 26 oktober 2021.

Voorwaarden TVL Q3
De voorwaarden voor TVL Q3 zijn hetzelfde als voor TVL Q2. Je organisatie komt in aanmerking als je aan onderstaande voorwaarden voldoet. De belangrijkste drie zijn:

  • Jullie organisatie is ingeschreven bij de KvK, heeft een SBI-code en minimaal één vestiging in Nederland (niet het huisadres).
  • Jullie omzetverlies door corona is minimaal 30% in de maanden juli t/m september (Q3) in vergelijking met Q3 van 2019 of Q3 van 2020.
  • De hoogte van de berekende vaste lasten is minimaal € 1.500 in het kwartaal. Onder vaste lasten wordt een gemiddeld percentage genomen dat gebruikelijk is in jouw branche (dus niet de werkelijke vaste lasten). In de RVO Adviestool vind je het percentage uit jouw branche.

Andere voorwaarden en bepalingen die gelden voor de TVL in het derde kwartaal van 2021:

  • Jullie organisatiebedrijf moet voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KvK (niet met terugwerkende kracht zijn ingeschreven of SBI-code aangepast).
  • Jullie organisatie heeft de juiste SBI-code (check de RVO Adviestool).
  • Jullie mogen kiezen uit 2 referentieperiodes: die van 2019 of 2020. Als je 2020 kiest, mag je uitgekeerde coronasubsidies in die periode niet meerekenen als omzet.
  • Jullie hebben een derden- of accountantsverklaring nodig als je recht hebt op een subsidie van € 25.000 of meer.
  • Jullie hebben (na deze tegemoetkoming) niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun ontvangen.
  • Jullie organisatie stond per 31 december 2019 niet bekend als "onderneming in moeilijkheden", en mag daarna niet failliet zijn gegaan.
  • Jullie organisatie is gevestigd in Nederland en met minstens één vestiging buiten je woonadres. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op.

Bekijk hier de uitgebreide voorwaarden en eventuele uitzonderingen goed voordat je de aanvraag doet.

TVL berekenen
Wil je alvast berekenen hoe hoog jouw tegemoetkoming zal zijn? Bereken dan je TVL met de volgende formule:

normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 100%

Op de site van het RVO vind je meer informatie en uitleg over begrippen en de berekening van de TVL.

De TVL Q3 aanvragen
Zoals gezegd kun je de tegemoetkoming voor de maanden juli t/m september aanvragen vanaf 31 augustus 2021 om 8.00 uur. Het loket sluit op 26 oktober 2021 om 17.00 uur. Je kunt je aanvraag indienen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op rvo.nl/tvl.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 (eH3) of DigiD nodig. Houd ook je KvK-nummer, bankrekening en btw-aangiften (als je omzetbelasting betaalt) of jaarrekening (als je geen omzetbelasting betaalt) bij de hand. Je hoort binnen 8 weken of de aanvraag wordt goedgekeurd. Binnen 5 werkdagen ontvang je dan het voorschot.