Twee keer de multiplier van 25% bij giften aan culturele instellingen

18 juli 2022

Fiscale partners kregen al een wat langere periode in hun belastingaangiften slechts 1x de multiplier van 25% bij giften aan culturele instellingen. 

Dat is vreemd want dat moet twee keer zijn. Zowel de aangiftesoftware van de Belastingdienst als van commerciële partijen gaf niet aan beide partners die multiplier, die vervolgens konden worden samengevoegd en als extra aftrekpost toebedeeld aan de partner met het hoogste inkomen. Het nadeel kon oplopen tot 25% x maximaal € 5.000,-  = € 1.250,- aftrekpost per jaar voor deze fiscale partners.

Daarom heeft All Arts Belastingadviseurs eind september 2020 een brief geschreven aan de toenmalige staatssecretaris van financiën. Daar is eind juni 2022 op gereageerd. In deze reactie staat dat het inderdaad al die tijd fout is geweest, het had 2x de multiplier moeten zijn voor fiscale partners (zie bijgaande brief).

Donateurs/schenkers/gevers/vrienden van culturele instellingen die hier last van hebben gehad kunnen tot 5 jaar terug bezwaarschriften indienen, dus vanaf 2017.