Bron

Rendement

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel eerlijk werven

21 maart 2023

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

Dit belangrijke wetsvoorstel voor werkgevers verplicht organisaties om anti-discriminatiebeleid op te stellen voor de werving en selectie. Het wetsvoorstel, dat onderdeel is van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025, wijzigt de Arbowet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en heeft als doel discriminatie in het werving- en selectieproces tegen te gaan. Dit moet de gelijke kansen op de arbeidsmarkt bevorderen.

Beleid moet activiteiten bevatten die discriminatie voorkomen

Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten onder de nieuwe wet schriftelijk vastgelegd beleid hebben, gericht op het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie van personeel. Uit deze werkwijze moet onder meer blijken dat de werving- en selectieprocedure gebaseerd is op relevante functie-eisen, inzichtelijk en controleerbaar is, en systematisch is ingericht. Ook moet het beleid activiteiten bevatten die discriminatie in dit proces voorkomen. Aanvullende eisen aan het beleid worden nog uitgewerkt in lagere regelgeving.

Anti-discriminatiebeleid hoeft niet altijd schriftelijk

Werkgevers met 25 werknemers of minder moeten ook een anti-discriminatiebeleid hebben, maar hoeven dit niet op papier te zetten. Als de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) vermoedt dat een kleine werkgever geen anti-discriminatiebeleid voert, kan de NLA de werkgever toch verplichten om een schriftelijk beleid te hebben. Kleine werkgevers moeten ook een schriftelijk beleid opstellen als zij zich eerder schuldig hebben gemaakt aan arbeidsmarktdiscriminatie.
De NLA gaat toezien op de naleving van de nieuwe wet. Zet een werkgever zich niet aantoonbaar in voor gelijke kansen bij de werving en selectie, dan kan de NLA – na een waarschuwing – een boete van maximaal € 4.500 opleggen. Deze boete wordt ook openbaar gemaakt, om andere partijen te informeren en mogelijk te waarschuwen.