Tweede Kamer debat stoppen steunmaatregelen, moties en stemmingsuitslagen

1 oktober 2021

Afgelopen woensdag 29 september vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het coronasteunpakket voor organisaties.

Het kabinet maakte eerder bekend dat de generieke steunmaatregelen per vandaag (1 oktober) stoppen.

Toch nog wat steun voor Q4.
Het kabinet kondigde vorige week een subsidieregeling aan voor vaste lasten financiering voor organisaties die getroffen worden door de aanhoudende coronamaatregelen waaronder nachtsluiting (de zogenaamde VLN-regeling, Vaste Lasten Nachtsluiting, zie ook  hier en hier). Het debat afgelopen woensdag ging met name over de vraag of de steunmaatregelen niet te snel worden stopgezet én of de VLN-regeling dan voldoende is en breed genoeg ingezet kan worden. Goed nieuws is dat er voor Q4 een soort voortgezette TVL komt met dus een andere naam de VLN. De drempels om deel te nemen liggen wel wat hoger dan bij de TVL in de afgelopen kwartalen.

VLN voor organisaties met meer dan 50% omzetverlies in Q4
Door verschillende partijen (waaronder de VNPF) is specifiek aandacht gevraagd voor die sectoren die nog steeds last hebben van coronamaatregelen. Zoals de afgelopen zaterdag ingevoerde verplichting om coronapassen te controleren in de horeca en cultuur. Maar ook onze branche en de reisbranche werden veel genoemd. Het kabinet heeft hiervoor de VLN bedacht. Een regeling voor Q4 waarbij bedrijven die meer dan 50% omzetverlies leiden en ook al in Q2 en Q3 TVL hadden in aanmerking komen. De maximale subsidie is dan 85%, het absolute maximum €250.000,- over Q4. VLN valt straks onder hetzelfde steunkader als TVL, dus het ‘tikt’ voor sommigen helaas mee in de grens van de maximale staatssteun. Er wordt op Europees niveau wel gekeken of dat staatssteunkader verlengd kan worden. Verlengen lijkt niet altijd zin te hebben als het plafond ook niet wordt verhoogd. Dat ligt politiek echter gevoelig. Het kabinet lijkt echt te denken: ‘wat is je bestaansrecht als je na heropening nog steeds niet op eigen benen kan staan?’

VLN niet alleen voor nachthoreca
Er is tijdens het debat van afgelopen woensdag gevraagd voor welke sectoren en organisaties deze regeling open staat ? Er is ook gevraagd naar het: a) waarom van het een maximum op de vergoeding van 85% en b) waarom van de begrenzing op €250.000,-

Het kabinet liep bij de eerder gedane belofte om clubs en discotheken (en later breder getrokken naar alle bedrijven die worden getroffen door de nachtsluiting) te willen compenseren tegen afbakeningsproblemen aan. Het komt erop neer dat de regeling open staat voor alle bedrijven die in Q4 meer dan 50% omzetverlies hebben en dus niet alleen de nachthoreca. Dus het betreft eigenlijk een aangepaste voortzetting van de TVL, waar de VNPF ook voor heeft gepleit. Aan het einde van het debat is een motie ingediend in waarin het kabinet wordt gevraagd niet de drempel van 50%, maar van 30% omzetdaling bij de VLN-regeling toe te passen. Het kabinet ontraadt die motie, weinig kans dat die wordt aangenomen.

Advies om je via de RVO te laten informeren
De verwachting is dat details over de VLN-regeling midden november duidelijk worden. Voor zij die dat nog niet hebben gedaan. Hier kan je je inschrijven om direct door de RVO geïnformeerd te worden over de VLN.

Moties

 • Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het verlengen van het besluit maatregelen re-integratie jongeren en het afschaffen van de zoektermijn voor jongeren
  Verworpen
 • Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over gemeenten aansporen om de meest urgente noden van mensen in armoede aan te pakken
  Verworpen
 • Motie van het lid Van Kent c.s. over inventariseren welke financiën bij gemeenten ontbreken en nodig zijn voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding
  Verworpen
 • Motie van het lid Van Kent c.s. over uitspreken dat het verhogen van de vennootschapsbelasting een goede vorm van solidariteitsheffing is
  Verworpen
 • Motie van het lid Van Kent over compensatie van loonkosten voor ondernemers via de VLN
  Verworpen
 • Motie van het lid Azarkan over een invorderingsrente van 0,01% ook na 31 december 2021
  Verworpen
 • Motie van het lid Azarkan over de reisbranche en de taxichauffeurs op een vergelijkbare manier ondersteunen als de nachthoreca
  Verworpen
 • Motie van het lid Azarkan over het btw-tarief voor mondmaskers en testen in 2022 houden op 0%
  Verworpen
 • Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over de eis van 30% omzetdaling toepassen bij de VLN-regeling
  Verworpen
  Motie van het lid Van Haga over het afschalen van de teststraten
  Verworpen
 • Motie van het lid Van Haga c.s. over onderzoek naar de effecten van invoering van de coronapas en afschaffing van de 1,5 meter op de omzet
  Verworpen
 • Motie van de leden Van Haga en Gijs van Dijk over onderzoek naar financiële ondersteuning van dga's in de coronacrisis
  Verworpen
 • Motie van de leden Maatoug en Grinwis over opties uitwerken voor een verbeterd vangnet voor zzp'ers
  Aangenomen
 • Motie van het lid Maatoug c.s. over het openhouden van "NL Leert door met inzet van ontwikkeladvies" tot 31 december 2021
  Verworpen
 • Motie van het lid Aartsen c.s. over duidelijkheid bieden aan de gemeenten over de ATE
  Aangenomen
 • Motie van het lid Aartsen c.s. over een actieplan probleemschulden
  Aangenomen
 • Motie van het lid Aartsen c.s. over de overheidscommunicatie over de VLN-regeling in lijn brengen met de criteria van de VLN-regeling
  Aangenomen
 • Motie van de leden Stoffer en Grinwis over de keus geven om niet te werken met coronatoegangsbewijzen maar met de anderhalvemeterregel
  Verworpen
 • Motie van het lid Graus c.s. over positieve cijfers beschikten
  Verworpen
 • Motie van het lid Graus c.s. over het voortzetten van de financiële steunregelingen na 1 oktober 2021
  Verworpen
 • Motie van het lid Graus c.s. over het per omgaande stoppen van alle belemmerende coronamaatregelen
  Aangehouden (tijdens debat)
 • Motie van het lid Amhaouch c.s. over een overzicht maken met mogelijke maatregelen voor toekomstige crises
  Aangenomen
 • Motie van het lid Amhaouch c.s. over het inventariseren van de gevolgen van de coronacrisis voor sectoren en bedrijven
  Aangenomen
 • Motie van het lid Romke de Jong c.s. over het beschikbaar laten komen van liquiditeit
  Aangenomen
 • Motie van het lid Romke de Jong c.s. over ondernemers helpen zonder schuldenlast hun onderneming te beëindigen
  Aangenomen
 • Motie van het lid Grinwis c.s. over het gericht benaderen van kleine ondernemers over de eindafrekening van de loonsteun
  Aangenomen
 • Motie van het lid Grinwis c.s. over het monitoren van de economische gevolgen van het coronatoegangsbewijs
  Aangenomen
 • Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over het verlengen van belastinguitstel tot en met minimaal 31 december 2021 (t.v.v. 35420-394)
  Verworpen
 • Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over blijvende specifieke en passende steun voor de kermisbranche
  Verworpen
 • Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over uitspreken dat het 2G-systeem nooit onderdeel van het beleid mag worden
  Verworpen
 • Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over een hoorzitting over het vaccinatiebeleid met virologen uit het OMT en virologen met andere opvattingen
  Verworpen
 • Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over de coronapas per direct afschaffen
  Verworpen
 • Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over een einde maken aan discriminatie op basis van medische status
  Verworpen
 • Motie van het lid Van Houwelingen over de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aansporen om zich uit te spreken tegen discriminatie op basis van medische status.
  Verworpen