Bron

Rijksoverheid

Tweede Kamer stemt in met extra verhoging wettelijk minimumloon

20 maart 2024

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2024 extra te laten stijgen.

Het gaat om een extra stijging van 1,2%, die bovenop de reguliere verhoging per 1 juli 2024 komt. De hoogte van de reguliere aanpassing is nog niet bekend. De verwachting is dat de reguliere en bijzondere verhoging samen per 1 juli 2024 ca. 4,3% zal bedragen, waardoor het WML waarschijnlijk van € 13,27 naar € 13,84 per uur stijgt. De definitieve verhoging wordt uiterlijk in de eerste helft van april bekendgemaakt.

De Eerste Kamer moet zich er overigens nog over uitspreken.

Elk half jaar – per 1 januari en per 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon geïndexeerd. Daar komt per 1 juli 2024 een extra verhoging van 1,2% bovenop, als het aan de Tweede Kamer ligt. De Kamer stemde namelijk voor deze extra verhoging van het wettelijk minimumloon. Eerder liet demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat het tijdpad voor de verhoging krap is. Ze gaf daarbij aan dat UWV uiterlijk 15 april 2024 zekerheid wil hebben over het doorgaan van de verhoging. Maar daarover moet eerst de Eerste Kamer nog een oordeel vellen. Als de extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli doorgaat, stijgt het minimumloon naar verwachting van € 13,27 per uur naar minimaal € 13,43 per uur.

Motie aangenomen voor invoeringstoets over extra verhoging

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer over de extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 is ook gestemd over een aantal moties. Daarvan zijn er twee aangenomen. De eerste motie verzocht een jaar na de extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 en een jaar na de invoering van het wettelijk minimumuurloon, een invoeringstoets uit te voeren. Daarmee moet worden gekeken naar de effectiviteit en de gevolgen voor werknemers en MKB-werkgevers. De andere motie verzocht onder meer per sector de gevolgen voor werkgeverslasten in kaart te brengen van de minimumloonverhogingen in de afgelopen vier jaar voor (kleine) werkgevers in sectoren met relatief veel werknemers die op of rond het minimumloon zitten.