Bron

Rendement

Tweede Kamer wil extra verhoging minimumloon per 2024

29 september 2023

Als het aan de Tweede Kamer ligt, stijgt het wettelijke minimumloon per 1 januari 2024 met 1,7% extra.

Dat blijkt uit een motie die is aangenomen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag. Het demissionaire kabinet kondigde op Prinsjesdag 2023 een pakket maatregelen aan om te voorkomen dat de armoede in Nederland verder groeit. Met dat pakket is zo'n € 2 miljard gemoeid. Maar dat gaat de Tweede Kamer nog niet ver genoeg, zo bleek tijdens de behandeling van de begroting voor 2024.

Via meerdere aangenomen moties wil de Kamer voor nog eens pakweg € 2 miljard aan de begroting vertimmeren. Eén van de moties beoogt een verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,7% met ingang van 2024.

Indieners volgen advies Commissie sociaal minimum

Het gaat dan om een extra stijging, bovenop de reguliere aanpassing aan de prijsstijgingen die altijd per 1 januari plaatsvindt. De indieners verwijzen als reden hiervoor in hun motie naar de Commissie sociaal minimum die concludeerde dat gezinnen op het sociaal minimum structureel tekortkomen en adviseerde het sociaal minimum te verhogen. Verder motiveerden de indieners de motie met het argument dat middeninkomens het zwaar hebben en werken te weinig loont.

Per 2023 steeg het minimumloon overigens ook al extra bovenop de reguliere indexatie.

Wettelijk minimumloon per uur per 1 januari 2024

Of de extra verhoging van het wettelijk minimumloon doorgaat is nog afwachten, maar per 1 januari 2024 komt er wel een wettelijk minimumloon per uur. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2024 wordt de invoering daarvan nogmaals bevestigd. Vanaf die datum is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen.