Tweede Kamer wil langere termijn voor terugbetaling coronaschulden

21 april 2022

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de terugbetalingstermijn voor de coronabelastingschulden voor ondernemingen, die nu nog vijf jaar bedraagt, flink verlengd.

Hiermee hoopt ze dat organisaties met toekomstperspectief niet in de problemen komen door het strenge terugbetalingsregime.

Organisaties hebben vijf jaar de tijd om de belastingen die zij tijdens de coronacrisis hebben uitgesteld alsnog af te betalen. Zij moeten daar uiterlijk 1 oktober 2022 mee beginnen. Deze maand krijgen ondernemers een brief van de Belastingdienst met daarin de tussenstand over de hoogte van de schuld op 31 januari 2022. In augustus volgt er dan nog een tweede brief met een nieuw overzicht. Beide brieven zijn echter alleen om te informeren, de organisatie kan er geen rechten aan te ontlenen.

Verzoek om flinke verlenging vijfjaarstermijn
De termijn van vijf jaar voor terugbetaling aan de Belastingdienst zal voor een aantal organisaties (te) zwaar drukken . De Tweede Kamer heeft de regering daarom verzocht met een motie om een flinke verlenging van de vijfjaarstermijn voor ondernemingen die toekomstperspectief hebben. Hiervoor zouden een aantal scenario’s op de plank moeten komen.

Lopende internetconsultatie over knelpunten aflossen schulden
De staatssecretaris van Financiën heeft in een Kamerbrief aangegeven dat hij geen voorstander is van een generiek uitstel. Wel wil hij gaan kijken naar de mogelijkheden van verlenging voor ondernemers die in de moeilijkheden dreigen te komen. De Tweede Kamer wil graag een overzicht van die mogelijkheden voor 12 mei 2022 maar de bewindsman stelt dat hij die datum niet gaat redden. Er loopt namelijk een internetconsultatie die nog openstaat tot 9 mei 2022. Het kabinet wil met deze consultatie inzicht krijgen in de mogelijke knelpunten die spelen in het bedrijfsleven bij het aflossen van de coronaschulden.