Tweede Kamer zwakt voorstel voor hoger minimumloon af

5 oktober 2023

Gewenste extra verhoging minimumloon per 1 januari blijkt niet te financieren.

Omdat de gewenste extra verhoging van het minimumloon per 1 januari 2024 met 1,7% niet te financieren bleek, heeft de Tweede Kamer voorgesteld om het minimumloon minder, en pas een half jaar later te verhogen. Dat staat in een amendement dat op 4 oktober is ingediend.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag bleek dat de Tweede Kamer de voorgestelde stijging van het minimumloon onvoldoende vindt. De Kamer stelde een extra verhoging voor per 1 januari 2024 om de koopkracht voor werknemers met een laag loon flink te verbeteren. Maar als de partijen in de Tweede Kamer met extra uitgaven komen, moeten ze ook aangeven waar ze het geld vandaan denken te halen. De gewenste extra 1,7% verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 bleek niet te financieren.

1,2% extra minimumloon per 1 juli 2024

Op 4 oktober heeft de Kamer daarom een amendement ingediend dat de motie afzwakt. Die zet in op een verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2%. Het gaat om een verhoging van het minimumloon én alle uitkeringen die aan het wettelijk minimumloon zijn gekoppeld. De voorgestelde stijging geldt dus ook voor de bijstand, de WW, de ZW, de AOW, enzovoort.

Financiering door lastenverhogingen

Deze beperkte en uitgestelde verhoging is volgens de Tweede Kamer wél gedekt met de maatregelen die in de eerdere motie werden voorgesteld. In de dekking is rekening gehouden met een incidenteel bedrag in 2024 voor de stijging van het minimumloon in het laatste halfjaar en met het structurele bedrag dat benodigd is in de daaropvolgende jaren.

Ook verhoging van de kinderopvangtoeslag

De voorgestelde extra inkomsten moeten niet alleen de stijging van het minimumloon bekostigen, maar ook een extra verhoging van het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Die moet ervoor zorgen dat de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen beter aansluit op hun werkelijke kosten voor kinderopvang. Het voorstel voor deze verhoging staat in hetzelfde amendement.
De Kamer heeft voorlopig nog genoeg met het kabinet te bespreken over deze en de andere koopkrachtplannen voor 2024.