Tweede Kamerdebat: mogelijkheid voor noodsteun indien noodzakelijk

30 september 2021

28 September vond in de Tweede Kamer het debat Cultuur en corona plaats. En 30 september dienden de partijen de bijbehorende moties in, waarover later in de middag werd gestemd.

Zie ook hier

Verlenging van de noodsteun per 1 oktober was daarbij een belangrijk onderwerp en werd door diverse fracties ook in moties bepleit. De VNPF en de Taskforce culturele en creatieve sector hadden hierover op 13 en 9 september jl. al een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een krachtig pleidooi voor verlenging van noodsteun, omdat volgens de prognoses de effecten van de crisis nog tot in 2022 voelbaar zullen zijn. Ook vanuit de gemeenten (VNG) en de provincies (IPO) is daarvoor gepleit.

De minister benadrukte tijdens het debat dat het haar intentie is om in het zicht van de haven te voorkomen dat er alsnog instellingen omvallen en dat zij zorgvuldig vinger aan de pols zal houden, zodat iedereen de eindstreep haalt. Enkele extra steunmaatregelen (voor nachtleven en ongeplaceerde evenementen) komen er wel. De minister gaf ook aan dat de deur bij het Ministerie van Financiën in noodgevallen op een kier staat.

De vraag is of dit voldoende perspectief biedt voor de sector en met name voor de zzp’ers en werkenden. De Tweede Kamer vindt dat er op basis van het Herstelplan middelen beschikbaar moeten komen voor herstel van de sector. De minister heeft toegezegd vóór het Begrotingsdebat in november de contouren voor een Herstelplan aan de Tweede Kamer te sturen. Over de inhoudelijke invulling zal zij ook in gesprek gaan met de Taskforce culturele en creatieve sector.

Daarnaast werd door meerdere partijen aandacht gevraagd voor het beschikbaar stellen voor de culturele en creatieve sector van de middelen uit het Europese herstelfonds. Nederland zou conform de Europese richtlijn 2% (dat is € 120 miljoen) moeten besteden aan de culturele en creatieve sector. Met name om de maatschappelijke en economische impact van de sector te vergroten en deze te laten bijdragen aan de gestelde doelen zoals versnelling van de groene, circulaire, en digitale transformatie en een duurzame toekomst voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Een motie daarover werd nu verworpen, maar het onderwerp blijft op tafel.