Bron

Rijksoverheid

Tweede Kamermoties Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

9 november 2023

Afgelopen weken heeft de Tweede Kamer drie moties aangenomen over de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

Deze regeling vormt de basis voor maatregelen om drinkbekers en voedselverpakkingen te verminderen, met maatregelen voor consumptie ter plaatse en consumptie onderweg en maaltijdbezorging aan huis.

Op 17 oktober heeft de Tweede Kamer een motie van het lid Dijk (SP) aangenomen. Deze verzoekt de regering de op 1 juli 2023 ingegane meerprijs op het gebruik van plastic wegwerpbekers en -bakjes voor dranken en maaltijden voor onderweg af te schaffen. Daarnaast zijn op 26 oktober twee moties van het lid Haverkort (VVD) c.s. aangenomen die betrekking hebben op het verbod op wegwerpbekers en -bakjes met plastic erin bij eten en drinken ter plaatse dat vanaf 1 januari 2024 geldt.

De eerste aangenomen motie van het lid Haverkort verzoekt de regering wegwerpbekers en -bakjes toe te staan als deze maximaal vijf procent kunststof bevatten, honderd procent gerecycled kunnen worden en aantoonbaar aan de in de regeling gestelde inzamelpercentages voldaan wordt. De tweede aangenomen motie van het lid Haverkort verzoekt de regering een door het Europees parlement voorgestelde, bredere definitie voor hoogwaardige recycling te hanteren in de ministeriële regeling, waarbij minimaal verlies van kwaliteit acceptabel is.

Op dit moment beraadt het kabinet zich op hoe om te gaan met de aangenomen moties. Hierover zal op korte termijn een brief naar de Tweede Kamer verzonden worden. Gezamenlijk met deze brief volgt ook verdere communicatie. In de tussentijd blijft de Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik van kracht zoals die nu is.