Twente krijgt één poppodium

22 februari 2018

Enschede en Hengelo krijgen samen één poppodium voor de regio Twente. Dat hebben de colleges van Enschede en Hengelo besloten. Het Twentse poppodium moet op landelijk niveau het grootste en meest toonaangevend poppodium worden in Oost Nederland. Het podium gaat popmuziek bereikbaar maken voor iedereen in Twente en zal popzalen programmeren in Enschede, Hengelo en de buitenlocatie in de gemeente Borne.

Het Twentse poppodium gaat op 1 maart 2018 van start en wordt gezamenlijke gefinancierd door Hengelo en Enschede. De oprichting van het Twentse Poppodium is uniek te noemen; nergens in Nederland is nog sprake van een bovenstedelijk poppodium.

Verschillende popprofielen
Het Twentse poppodium gaat een popprofiel ontwikkelen voor de stedelijke regio en specifiek voor Enschede (locatie Muziekkwartier) en Hengelo (locatie Metropool). Het poppodium stemt de programmering af op vraag en aanbod voor het palet aan beschikbare zalen en andere locaties; ook de festivals, andere podia, zoals Innocent in Hengelo en theaters, zoals het Openluchttheater Hertme en het Enschedese Muziekcentrum worden hierbij betrokken. In Hengelo komt het accent te liggen op een brede kwaliteitsprogrammering van popmuziek, terwijl in Enschede dance, urban/hiphop, elektropop en andere nieuwe muziekstromen meer de ruimte krijgen.

Ambitie
Naast een ijzersterk programmaprofiel wil het Twentse podium meer bieden. Er worden cultuureducatieprogramma’s voor scholen doorontwikkeld in Enschede, Hengelo en de rest van Twente. Daarnaast zal het poppodium nog meer inzetten op talentontwikkeling van regionale acts. Ook blijft het Twentse poppodium een plaats waar amateurbands en semi-professionals oefenruimtes kunnen huren. Het poppodium blijft vrijwilligers inzetten bij de uitvoering van de activiteiten. De betrokkenheid van hen is één van de pijlers van het nieuwe poppodium.

Bestuur en subsidie
Het poppodium wordt een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht van minimaal 3 en maximaal 7 leden. Het poppodium krijgt van beide gemeenten samen in 2018 een subsidie van bijna € 1.850.000. De subsidies van beide gemeenten worden gesplitst in een deel voor uitgaven voor de locatie en een deel voor kosten van de programmering. Beide gemeenten voeren in 2018 elk kwartaal gezamenlijk bestuurlijke overleggen met het Twentse poppodium over de voortgang. Uiterlijk 1 december 2018 hebben beide colleges een
besluit genomen over de subsidie van het poppodium in de periode 2019-2021.

Naam
Poppodium Twente is nog een werktitel en niet de definitieve naam. Het nieuwe stichtingsbestuur gaat daarmee de komende tijd aan de slag. ‘Vanzelfsprekend, zal de kracht van de huidige namen worden meegenomen in dit proces’, aldus directeur-bestuurder Johan de Jong.

Het programma van Poppodium Twente is te volgen is op www.metropool.nl.