UBO-register op losse schroeven

24 februari 2022

Stel de verplichte inschrijving van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in het zogeheten UBO-register uit.

Dit in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van een in een UBO-zaak genomen conclusie van advocaat-generaal Pitruzella bij dat hof. Volgens hem is namelijk een tweetal artikelen van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/849), zoals gewijzigd bij de vijfde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2018/843), ongeldig. Deze richtlijnen zien op het UBO-register.

Doel inschrijven
Elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een Nederlandse rechtspersoon, zoals een stichting, vereniging of een niet-beursgenoteerde bv/nv, moet zich vóór uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven in dat register. Doel daarvan is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking, door transparant(er) te maken wie achter de juridische entiteiten zit, wie aan de touwtjes trekt.

Zorgen over privacy
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben altijd grote zorgen gehad over de privacy en de (daaraan verbonden) veiligheid van familiebedrijven en DGA’s bij invoering van het UBO-register. ‘Deze conclusie geeft voldoende reden de uitspraak van het HvJ EU af te wachten en tot die tijd te wachten met de inschrijving in het UBO-register ’, aldus de ondernemingsorganisaties.