Uitbreiding noodpakket

9 april 2020

Het kabinet heeft 7 april  per brief weer een aantal uitbreidingen op het pakket bekendgemaakt. De volledige brief van het kabinet vind je in de bijlage. Hieronder alvast een aantal punten (niet uitputtend):

Uitbreiding sectoren eenmalige tegemoetkoming
Lees ook meer hier
EZK breidt de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) opnieuw uit naar meer sectoren die die door de coronacrisis worden getroffen. Daarnaast wordt voorzien in een aanvulling met een aantal sectoren (verdeeld in drie modules), waarvan aannemelijk is dat ook zij door de kabinetsmaatregelen zijn getroffen, Helaas houdt het kabinet wel vast aan het systeem op basis van SBI-codes. Hierdoor zijn er nog altijd ondernemers die niet voor de regeling in aanmerking komen. Wel kunnen ondernemers nu ook eenvoudiger bezwaar maken bij RVO als ze menen onder een verkeerde SBI code geregistreerd te zijn.

De verwachting is dat met de uitbreiding een bedrag van circa 1 miljard euro is gemoeid. RVO streeft ernaar om aanvragen van aanvullende sectoren vanaf woensdag 15 april mogelijk te maken. Zie in de bijlage de nieuwe lijst SBI-codes.

Verruiming garantie kredieten
Het garantiepercentage in de BMKB gaat van 90 naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro. De veel bekritiseerde provisie die ondernemers voor de BMKB moeten betalen, wordt gehalveerd (van 3,9 naar 2 procent). Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro.

De garantieregeling voor grotere kredieten tot 150 miljoen euro (GO/c-regeling) wordt verruimd. De overheid staat vanaf nu garant voor een hoger percentage (was 50 procent; wordt 80 procent voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen en 90 procent voor mkb-bedrijven met omzet tot 50 miljoen).