Uitkomsten Kleinbedrijf Index Q1: gestegen optimisme bij nauwelijks betere bedrijfsresultaten

2 augustus 2022

Na de lockdowns heerst er weer optimisme bij deze ondernemers, ook die in de culturele sector. 

  • Lees het gehele rapport hier.

Toch zijn de bedrijfsresultaten niet echt verbeterd en zien we dat de culturele sector er opnieuw minder goed voor staat dan andere sectoren. Het onderstreept het belang van goede plannen voor het herstel van de sector de komende jaren. Dat laat de Kleinbedrijf Index zien waar de culturele sector via Cultuur+Ondernemen voor de tweede keer aan meedeed.

Opnieuw: culturele sector hardst getroffen
Opnieuw blijkt dat de culturele sector (samen met de detailhandel en de horeca) het meest is getroffen van alle sectoren:

  • De sector zit nog steeds onder het netto omzet van 2019 (pre-corona), terwijl andere sectoren erboven zitten.
  • De groeiverwachtingen van de culturele sector zijn significant lager ten opzichte van andere sectoren.
  • De ondernemerslonen zijn lager dan voor corona en in de culturele sector het laagst van allemaal. 
  • Het aantal ondernemers dat wil stoppen is hoog en opnieuw: het hoogst in de culturele sector.  

De indicatoren laten zien dat als er geen flink herstel optreedt in de komende kwartalen, aanzienlijke aantallen ondernemers het niet zullen redden.