Uitkomsten Kleinbedrijf Index Q2: broos herstel kleinbedrijf overschaduwd door prijsstijgingen

25 oktober 2022

Waar andere sectoren weer boven het omzet niveau van 2019 (pre-corona) zaten in het tweede kwartaal gold dat niet voor de cultuur.

Ondernemers over de hele linie zagen het somber in vanwege de hoge energieprijzen en inflatie. Culturele zzp’ers zagen de toekomst weinig rooskleurig: ze verwachten nauwelijks te groeien en het percentage dat wil stoppen is het hoogst onder hen.

  • Ontdek hier het hele rapport.
  • Lees hier meer over de webinars en stappenplannen

Dit kwartaal keek de Kleinbedrijf Index ook naar het financiële overzicht dat ondernemers hebben. Een derde van hen geeft aan dat ze dit niet goed hebben en zelfs de helft ziet financiële tekorten niet aankomen en handelt te laat.

Cultuur+Ondernemen biedt o.a. webinars en een stappenplan om meer grip te krijgen. In het rapport worden een aantal beleids-aanbevelingen gedaan, waar ook culturele ondernemers van kunnen profiteren:

  • Richt een opheffingsfonds op, waarmee ondernemers via een langlopende lening hun schuldeisers kunnen aflossen. Ondernemers zullen daarnaast moeten nadenken over de levensvatbaarheid van hun bedrijf en eventueel omscholing naar ander werk
  • Zorg voor toegang tot financiering voor investeringen in groene energieopwekking of het verlagen van het energiegebruik
  • Zorg voor een aflossingspauze voor levensvatbare bedrijven, zodat meer geld vrijkomt voor onvoorziene kosten en de continuïteit verbetert.