Uitnodiging Werkconferentie Arbeidsmarktagenda

13 december 2018

Wat is toch die Arbeidsmarktagenda voor de culturele sector? Op 21 januari organiseert Kunsten ’92 hierover een middag in TivoliVredenburg.  Minister van Engelshoven is er ook.

Je kunt je hier aanmelden.

Het programma duurt van 13.00 tot 17.15 (+borrel). VNPF is aanjager van het arbeidsmarktagendapunt over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen en verzorgt als aanjager een tafelgesprek tussen 14.00 en 15.00. Meer informatie hieronder en op www.naarhetnieuwenormaal.nl.

Programma

13:00 – 13:30 uur   Registratie & Ontvangst
13:30 – 13.50 uur   Ontvangst door dagvoorzitter Ruben Maes met openingsfilm van Yuri Veerman en Bob
                               Mayata
14:00 – 15:00 uur   Tafelgesprekken met de 'aanjagers' van de agendapunten (deelsessies)
15:30 – 15:40 uur   Opening plenaire slotsessie
15:40 – 15:55 uur   Derk Loorbach van Studio DRIFT over de samenleving in de verandering
15:55 – 16:45 uur   Panel Gespreken
                               Panel 1: Perspectief op de veranderende arbeidsmarkt: de blik van buiten.
                               Deelnemers: Mei Li Vos (Bestuurder AVV, lijsttrekker Eerste Kamer PvdA), Henriëtte Prast
                               (hoogleraar persoonlijke financiële planning aan de Universiteit van Tilburg, Senator Dóó)

                               Panel 2: Wat gebeurt er daadwerklijk op de vloer; de blik van binnen
                               Deelnemers: Marene Eigershuizen (Platform Musici), Andreas Fleischmann (Meervaart) en
                               Keven de Randamie (Braenworks), Freek van den Bergh (fotojournalist)
16:45 – 17:15 uur   Afsluiting
17:15 uur               Borrel

Tafelgesprekken

Bekijk de meer dan 20 Tafelgesprekken.

Wat is de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve sector?
Het is een document waarin 25 actiepunten staan om o.a. de arbeidsmarktpositie van mensen werkend in de kunst- en cultuursector te verbeteren. Ook het uitwerken van de, meer bekende, Fair Practice Code is bijvoorbeeld één van de agendapunten.

Waarom deze arbeidsmarktagenda?
De Arbeidsmarktagenda is in 2017 opgesteld in een poging om als sector zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren voor problemen die zijn gesignaleerd in twee belangrijke rapporten. Dit zijn Verkenning arbeidsmarkt culturele sector uit januari 2016 en Passie gewaardeerd uit april 2017; beiden van de SER en de Raad voor Cultuur.

Wat is de betrokkenheid van de VNPF?
VNPF is gevraagd aanjager te worden van het agendapunt 3.3 over VSW’ers. Het aanjagerschap houdt in dat wij verantwoordelijkheid hebben genomen voor het uitvoeren van twee projecten:

  1. We hebben een onderzoek belegd bij de Boekmanstichting naar een vermeende verdringing.
  2. We inventariseren welke modelovereenkomsten voor VSW’ers er thans worden gebruikt in de gehele cultuursector. Deze worden juridisch getoetst en er worden eventueel verbeteringen aangedragen door Stadhouders Advocaten.

Voor het uitvoeren van beide projecten heeft de VNPF geld gekregen.