Uitslag stemmingen Tweede Kamerdebat over begrotingsdebat cultuur

11 december 2019

Maandag 18 november vond onder zeer grote belangstelling het begrotingsdebat cultuur in de Tweede Kamer plaats. Op maandag 25 november vonden de stemmingen plaats over de ingediende moties. Een greep uit de onderwerpen en afspraken: cultuurnota 2021-2024, de arbeidsmarkt en aangenomen moties. 

Een greep uit de onderwerpen en afspraken:

Cultuurnota 2021-2024
> Voor de podiumkunsten stond er veel op het spel (lees meer). De Tweede Kamer heeft om inzicht gevraagd in de gevolgen van de verschuiving van budget van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS. Dit in samenhang met de kosten en gevolgen van Fair Practice, waarover in februari 2020 een rapport verschijnt (motie Groen Links nr.93.35300-VIII is aangenomen).
> GroenLinks vroeg om een routekaart voor de volgende cultuurnotaprocedure: op welke wijze worden de regio’s betrokken in het proces? SP diende met D66 een motie in om de procedures te uniformeren.
> Er was zorg om het staat van publieke museale collecties.
> PvdA stelt voor musea 1 dag per maand gratis open te stellen.

De arbeidsmarkt
> D66 wilde de via een motie de Leidraad tariefafspraken voor zzp’ers beter implementeren in de praktijk. Een pilot voor een collectieve pensioenverzekering voor zzp’ers wordt aanbevolen. Er is zorg over de effecten van Fair Practice, in het bijzonder bij de presentatieinstellingen beeldende kunst. Aanvullend onderzoek naar de volledige kosten van invoering van de Fair Practice Code is al eerder door de minister toegezegd in februari 2020

Overig
> Grote belangstelling was er voor het tentoonstellen van de Nederlandse ‘geboortepapieren’ in de Tweede Kamer. Hier komt een brief van de minister over.
> De minister stuurt voor de zomer van 2020 een brief aan de Kamer met resultaten van het onderzoek van de stand van de popsector.
> CDA vraagt aandacht voor ondersteuning verenigingswezen. Men vroeg aandacht voor toegankelijkheid van instellingen voor mensen met een handicap.
> Er waren zorgen over de vorderingen met betrekking tot heffingen in de audiovisuele sector en stimulering van de nationale Audiovisuele productie.
> Er komt een brief van de minister aan de Kamer over de evaluatie van de Bibliotheekwet
> Er komt een beleidsreactie op het leesadvies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, waarin ook wordt ingegaan op de situatie in het VMBO.

Lees hier het volledige artikel