Uitslagen stemmingen over moties in Coronadebat 14 juli 2021

9 augustus 2021

Het debat op 14 juli over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, waarvoor de Tweede Kamer terug was gekomen van reces, duurde tot laat in de avond. Lees hier het verslag van het debat.

We beperken ons hier tot de aangenomen of aangehouden moties die betrekking hebben op de culturele en creatieve sector, in het bijzonder de evenementen-, concert- en festivalbranche.

Motie door de leden A. de Vries (VVD), Paternotte (D66) en Van den Berg (CDA), nr. 1361.
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het met het huidige systeem van testen voor toegang niet gelukt is om op een veilige en verantwoorde manier festivals en evenementen te organiseren, overwegende dat de evenementensector behoefte heeft aan perspectief voor de periode na 13 augustus,
Verzoekt de regering vóór 13 augustus aanstaande op basis van de lessen vanuit de fieldlabs de afgelopen weken en de gesprekken met de evenementensector zo snel mogelijk testen voor toegang mogelijk te maken voor evenementen en festivals, zodat deze veilig georganiseerd kunnen worden; verzoekt de regering dit voorstel te voorzien van een OMT-advies, en gaat over tot de orde van de dag.
Uitslag stemming: Aangenomen

Motie door de leden de leden van den Berg (CDA), Amhaouch (CDA), Aukje de Vries (VVD), Aartsen (VVD) en Bikker (CU), nr. 1364.
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de bestaande garantieregeling voor grotere evenementen verlengd wordt tot 3 september met als reden dat ook in de weken na 13 augustus onzekerheid bestaat, overwegende dat deze onzekerheid ook voor kleinere evenementen geldt,
Verzoekt de regering de aanvullende tegemoetkoming evenementen te verlengen tot 3 september, en gaat over tot de orde van de dag.
Uitslag stemming: Aangenomen

Motie door het lid Westerveld (GroenLinks), nr. 1369.
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de uitbreiding van de garantieregeling voor evenementen in principe alleen geldt voor organisatoren van festivals, overwegende dat het voor de levensvatbaarheid van de sector van levensbelang is dat de hele keten de gemaakte kosten vergoed kan krijgen;
Verzoekt de regering dat de gehele keten in de evenementenbranche aanspraak moet kunnen maken op de garantieregeling voor evenementen, zodat ook technici, toeleveranciers, beveiligers, artiesten en cateraars hun kosten volledig vergoed krijgen, en gaat over tot de orde van de dag.
Beslissing tijdens het debat: motie wordt aangehouden* 
Lees hier een weergave van de discussie over die motie tussen indiener van de motie Lisa Westerveld en de minister-president.

Kijk hier voor alle moties die tijdens het debat zijn ingediend.