Uitspraak Hoge Raad: zelfstandige toch werknemer?

9 november 2020

Als iemand werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, bepaalt de aard van dat werk of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Eerdere afspraken tussen de twee partijen zijn niet van belang.

Lees hier de uitspraak.

Het maakt volgens de Hoge Raad niet uit wat er in een overeenkomst wordt vastgelegd, het gaat om hoe de arbeidsrelatie er in de praktijk uitziet.
Als een zzp'er en een werkgever een overeenkomst hebben, dan is de intentie dat het werk op freelancebasis is. Dat is al jaren voor rechters het belangrijkst. Ook als de zzp'er in de praktijk hetzelfde werk doet als collega's met een arbeidscontract, kan de zzp'er geen arbeidscontract afdwingen, als hij dat zou willen.
Die weg ligt met het arrest van de Hoge Raad meer open. In deze discussie spelen ook nog andere zaken mee. Bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding? Of de vragen:

  • Of je zelf je vervanger aan mag wijzen?
  • Heb je recht op loon tijdens ziekte?
  • Word je verplicht bepaalde kleding te dragen?

Deze uitspraak kan ertoe leiden dat een heleboel zelfstandigen als werknemers gekwalificeerd worden.  Het debat hierover vindt nog steeds plaats.