Uitspraak rechtszaak buren Paradiso vs. gemeente Amsterdam

27 februari 2024

Uitspraak rechtszaak buren Paradiso vs. gemeente Amsterdam

Vanmorgen is de uitspraak van de rechter bekendgemaakt in de rechtszaak die drie buren van poppodium Paradiso hadden aangespannen tegen de gemeente Amsterdam.

Hierin eisten zij strengere handhaving, met als gevolg sluiting van Paradiso na 23:00 uur. Het beroep van de buren is gedeeltelijk ongegrond verklaard omdat de geluidsmetingen die door de gemeente zijn gedaan onnauwkeurig zijn geweest; ze moeten opnieuw gemeten worden. Alle overige bezwaren zijn verworpen. De gemeente is gemaand om binnen tien weken, op basis van aanvullend geluidsonderzoek, opnieuw een besluit te nemen over het al dan niet handhaven ten aanzien van Paradiso. Tot die tijd verandert er voor Paradiso niets, maar de gevolgen voor de lange termijn blijven onduidelijk.

Drie omwonenden van Paradiso ervaarden geluidsoverlast van publiek op straat, van laden en lossen en van muziekgeluid vanuit Paradiso. Na uitgebreid geluidsonderzoek besloot de gemeente een verzoek tot handhaving af te wijzen. In een beroepszaak tegen dit besluit oordeelt de rechtbank dat onvoldoende is vastgesteld dat op de gevel van een van de klagers al dan niet sprake is van een overschrijding van de geluidsnorm. De gemeente gaf in de zaak aan dat de betreffende buurvrouw dergelijke metingen op haar erf weigerde, maar kon hiervan geen bewijsstukken voorleggen. De rechter oordeelt dat deze meting alsnog moet plaatsvinden en dat de resultaten moeten worden meegenomen in een herziening van het handhavingsverzoek. Zowel voor de gemeente als Paradiso staat de mogelijkheid open tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

Op korte termijn verandert er voor Paradiso verder niets. Het podium gaat door met de grootschalige renovatie- en nieuwbouwplannen 100 jaar Paradiso en tijdelijke maatregelen om de overlast voor de buurt te verminderen. Dit doet de zaal in samenspraak met de buurt, zoals ook te lezen is in een open brief in het Parool van buren van Paradiso. Hierin schrijven zij overtuigd te zijn van de positieve impact van de toekomstplannen van Paradiso op de buurt.

De volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam is te vinden via onderstaande link.

Ga naar rechtspraak.nl