Uitstel belasting betaling verlengd tot eind maart

1 februari 2022

Om organisaties tegemoet te komen verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen tot en met 31 maart 2022.

Het uitstel zou eind januari aflopen, maar sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.
 
Uitstel van betaling blijft beschikbaar voor organisaties die dit door de blijvende coronamaatregelen nog nodig hebben. Momenteel hebben ruim 264.000 organisatiess een totale openstaande belastingschuld van 18,7 miljard euro. In totaal hebben ruim 380.000 organisaties van de regeling gebruik gemaakt.
 
Organisaties die al gebruik maken van het uitstel, hoeven geen actie te ondernemen. Andere organisaties kunnen tot en met 31 maart 2022 een aanvraag indienen. Het uitstel geldt voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt.