Uitstel van belastingbetaling voor bedrijven in betalingsproblemen

19 maart 2020

Bedrijven die door de uitbraak van corona in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen uitstel van belastingbetaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dat moeten ondernemers doen per brief, waarin zij ook toelichten hoe zij in de problemen zijn gekomen. Na ontvangst van het verzoek stopt de Belastingdienst direct de invordering van de aanslag. De boete voor het te laat betalen van btw of loonbelasting hoeft niet betaald te worden.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor de meest actuele informatie.

Ondernemers moeten vervolgens binnen 4 weken een verklaring van een derde deskundige insturen. Dan kan de eigen accountant of fiscaal dienstverlener zijn, een externe consultant of financier, of de brancheorganisatie. Over de precieze voorwaarden van deze verklaring wordt nog gesproken.

Het uitstel geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting hoeven pas betaald te worden na het ontvangen van een aanslag. De termijn van betaling wordt verlengd bij uitstel. De voorlopige aanslagen voor 2020 zullen in veel gevallen te hoog zijn vastgesteld omdat nog niet rekening is gehouden met tegenvallende winstcijfers als gevolg van corona. Ondernemers kunnen zelf de hoogte van de voorlopige aanslag (laten) bijstellen.

Loonbelasting en btw moeten worden betaald bij het indienen van de aangifte (maandelijks bij loonbelasting, per kwartaal bij btw). De aangifteplicht blijft bestaan, maar de belasting hoeft niet meteen betaald te worden.

Het verzoek om uitstel en de verklaring van de deskundige kunnen worden gestuurd naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen