UNESCO: Cultuur aanpakken als een mondiaal publiek goed

11 februari 2022

UNESCO heeft een rapport uitgebracht waarin het zorgfen uit over werkenden in de cultuur en de pluriformiteit van het (mondiale) cultuurlandschap.

Download hier het gehele UNESCO-rapport.

Het positieve van de COVID-19 pandemie is dat het in tijden van crisis de intrinsieke waarde heeft bewezen van de culturele en creatieve sector bij het genereren van sociale cohesie, educatieve middelen of persoonlijk welzijn.

De crisis heeft ook het potentieel van onze sector om duurzame en gepaste groei te genereren ondermijnd, iets dat maar al te vaak wordt onderschat. Deze wereldwijde crisis heeft echter ook aangetoond dat er grote uitdagingen zijn die het hoofd moeten worden geboden om ervoor te zorgen dat een diversiteit aan culturele uitingen over de hele wereld behouden blijft, in overeenstemming met het UNESCO-verdrag van 2005 inzake de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen.

Grote zorgen over de diversiteit van culturele uitingen
Het nieuwe UNESCO-rapport, getiteld Re|Shaping Policies for Creativity, laat zien dat:

 • steun voor cultuur en recreatie aan het afnemen is;
 • en hoewel de stroom van culturele goederen en diensten wereldwijd blijft stijgen, is er zeer weinig vooruitgang geboekt bij het aanpakken van de grote verschillen tussen ontwikkelde en minder goed ontwikkelde landen;
 • ook binnen de verschillende culturele en creatieve sectoren blijven zeer sterke ongelijkheden bestaan. Iets waarmee bijvoorbeeld vrouwen of mensen met een beperking worden geconfronteerd;
 • dit beperkt het in contact komen van mensen met de diversiteit van culturele uitingen van over de hele wereld in hoge mate. Dit in een tijd waarin er een overtuigend argument is dat diversiteit een structurerend element is voor sociale cohesie en vrede tussen volkeren.
 • ook beperkt de crisis het vermogen van de culturele sector – die goed is voor 3,1% van het wereldwijde BBP en 6,2% van alle werkgelegenheid – om duurzame en gepaste economische groei in minder ontwikkelde landen te stimuleren.

Een ongekende ineenstorting van inkomen en werkgelegenheid in de sector

 • UNESCO schat in dat alleen al in 2020 10 miljoen banen verloren zijn gegaan in de creatieve industrie door de COVID-19. U
 • NESCO heeft ook berekend dat de wereldwijde bruto toegevoegde waarde in de culturele en creatieve industrie in 2020 met 750 miljard dollar is gekrompen.
 • In landen waarvan gegevens beschikbaar zijn, zijn de inkomsten van de culturele en creatieve industrie gemiddeld met 20% tot 40% gedaald.
 • De overheidsuitgaven in de creatieve industrie zijn wereldwijd gedaald in de jaren voorafgaand aan de COVID-19-pandemie.
 • Hetgeen leidde tot een ongekende ineenstorting van het inkomen en de werkgelegenheid in de sector
 • Waardoor de toch al precaire arbeidsomstandigheden van veel kunstenaars en culturele professionals over de hele wereld werden vergroot.
 • Het sociale zekerheids-net voor kunstenaars in veel landen was al ontoereikend, maar de pandemie heeft aangetoond hoe kwetsbaar werknemers in de culturele en creatieve sectoren zijn.

Het UNESCO rapport roept regeringen op om

 • te zorgen voor economische en sociale bescherming van kunstenaars en culturele professionals, waarvan mensen die in veel andere sectoren werken al profiteren.
 • Het stelt bijvoorbeeld voor om te overwegen een minimumloon in culturele arbeid vast te stellen, evenals betere pensioen- en ziektekostenregelingen voor freelancers.
 • En hoewel het de kansen erkent van de versnelde verschuiving van culturele inhoud en uitvoeringen naar digitale platforms, benadrukt dit rapport de dringende noodzaak om eerlijkere vergoedingssystemen voor artiesten te ontwerpen voor online geconsumeerde inhoud.
 • Digitale inkomsten compenseren de forse inkomstendaling door het ontbreken van live evenementen niet.