Unmute Us kondigt nieuwe campagne aan

15 februari 2022

Op 16 maart 2022 vinden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor deze verkiezingen wil Unmute Us jongeren bewust maken van de standpunten die lokale partijen innemen op het gebied van festivals, jongerencultuur en het nachtleven.

Om deze standpunten aan het licht te brengen heeft Unmute Us de afgelopen weken in een aantal steden een onderzoek middels een enquête bij de diverse partijen uitgezet. De uitkomsten van de enquête zal Unmute Us actief delen met haar volgers, zowel online als in de openbare ruimtes.

Unmute Us, die zich inzet voor een volledige heropening van de evenementensector en het nachtleven zonder beperkingen, wil festivalbezoekers een eerlijk beeld geven van de standpunten die de verschillende (lokale) politieke partijen innemen ten opzichte van evenementen in de stad. Dat blijkt vaak niet uit de programma’s die zij communiceren. Zo zijn er in diverse steden partijen die het aantal muziekevenementen en uitgaansgelegenheden in hun stad liever drastisch zien verminderen. Unmute Us vindt het belangrijk jongeren bewust te maken en van alle informatie te voorzien, ook voorbij de kleine lettertjes.

Jasper Goossen, initiatiefnemer Unmute Us: “Het is treurig om te zien hoe weinig belang partijen werkelijk hechten aan de wensen van jongeren en de waarde die de nacht- en festivalcultuur voor hen heeft. De politiek heeft de mond vol over aandacht voor jongeren, maar als puntje bij paaltje komt kiest men toch voor de belangen van de goed georganiseerde, maar kleine groep tegenstanders. Exemplarisch is ook de opmerking van het Haarlem’s CDA raadslid Jan Klaver, die het standpunt innam dat ‘de nacht er voor het ongedierte is’. Wij willen jongeren er bewust van maken dat sommige partijen, ondanks de wellicht mooie veelbelovende standpunten op andere onderwerpen, soms lijnrecht tegen de belangen van jongeren in gaan. Zo is de Partij voor de Dieren, die in Amsterdam een grote aanhang onder jongeren geniet, één van de felste tegenstanders van muziekfestivals in de stad, en dat terwijl deze evenementen tienduizenden bezoekers zo veel plezier brengen.

 Jongeren vormen een belangrijk deel van het electoraat en dienen gehoord te worden. Het is voor deze groep essentieel dat het sociale leven weer op gang komt. In de gemeentepolitiek wordt, als het gaat om evenementen, relatief veel aandacht gegeven aan een soms kleine groep mensen die overlast ondervinden van evenementen. Deze mensen weten bij welke partijen ze terecht kunnen om hun standpunten uit te dragen, echter is het voor veel festivalliefhebbers vaak niet duidelijk welk standpunt de politieke partijen in hun stad innemen met betrekking tot de ruimte voor evenementen. Het is hoog tijd dat hier verandering in komt.

Over Unmute Us
Unmute Us is een directe reactie van bijna de voltallige Nederlandse festival- en evenementenbranche. In de zomer van 2021 organiseerde Unmute Us tweemaal meerdere succesvolle demonstraties verspreid door heel Nederland. Daarbij gingen vele tienduizenden betogers vreedzaam de straat op om hun stem te laten horen voor de Nederlandse festivalcultuur.