Bron

Boekmanstichting

Update Kennisagenda culturele en creatieve sector 2022-2026

14 december 2022

De Boekmanstichting zet de komende jaren in op de ontwikkeling van een breed gedragen Kennisagenda voor de culturele en creatieve sector. 

Deze Kennisagenda geeft richting aan de opzet, uitvoering en implementatie van onderzoek en kennisdeling rond beleid, bestuur en debat binnen de sector.

Download hier de geactualiseerde Kennisagenda. Deze tekst betreft een uitbreiding en bewerking van de eerste versie van het werkdocument van maart 2022.

Hoewel er zowel in als over de sector veel onderzoek wordt gedaan, is het voor betrokkenen vaak lastig om aan goede kennis en informatie te komen of deze effectief te gebruiken. Ook ontbreekt het aan een overkoepelend beeld van kennisbehoeften en strategieën voor afstemming van nieuw onderzoek. Deze Kennisagenda geeft in wisselwerking met onder andere de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting richting aan de opzet, uitvoering en implementatie van onderzoek en kennisdeling rond beleid, bestuur en debat binnen de sector.

Om behoeften en verwachtingen, maar ook mogelijke valkuilen, bij de ontwikkeling van een Kennisagenda in beeld te krijgen ging de Boekmanstichting vorig jaar in gesprek met verschillende partijen in de sector. Daarnaast bestudeerden ze bestaande kennisagenda’s en andere platforms voor kennisontwikkeling en -deling. Dit jaar spraken ze met onderzoekers van universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en andere kennisinstellingen om hun behoeften en verwachtingen te spiegelen aan die van partijen uit het culturele en creatieve veld. De komende maanden onderzoeken ze strategieën voor operationalisering van de Kennisagenda. Begin 2023 presenteren ze het voorontwerp van de Kennisagenda.