Bron

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten: update meerjarige subsidieregeling 2025-2028

25 mei 2023

Het Fonds Podiumkunsten treft voorbereidingen voor de meerjarige subsidieregeling voor de periode 2025-2028.

Dit najaar presenteert het Fonds deze nieuwe regeling zodat aanvragers goed geïnformeerd zijn en zich kunnen voorbereiden om een aanvraag in te dienen, begin 2024. Er komen tegen die tijd ook ruimschoots gelegenheden om vragen te stellen aan het Fonds over de regeling 2025-2028, de criteria en het aanvraagproces.

Een belangrijk moment in dit proces is de publicatie van de Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media), vóór het zomerreces. Hierin zal de staatssecretaris haar keuzes voor de komende beleidsperiode toelichten en wordt duidelijk voor het Fonds met welke kaders en budgetten rekening moet worden gehouden voor de opzet van de meerjarige regeling.

Begin juni organiseert het Fonds twee rondetafelgesprekken met (potentiële) aanvragers waarin wordt opgehaald hoe de regeling zo mogelijk kan aansluiten bij wensen van de sector en waarin mogelijke dilemma’s rondom de regeling worden getoetst.

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe updates over de meerjarige regeling.