Bron

pearle.eu

Update van de praktische tijdlijn van EU Green Deal wetgeving

11 juli 2024

In april is er een tijdlijn opgesteld van de EU Green Deal wetgeving die relevant is voor de podiumkunstensector.

Naarmate regelgeving wordt bijgewerkt of nieuwe regelgeving wordt geïntroduceerd, wordt de tijdlijn aangepast aan de meest recente deadlines en verplichtingen die door de EU zijn vastgesteld. Deze update bevat met name informatie over financiering door derden in relatie tot de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD).

Over de tijdlijn

Rekening houdend met de belangrijkste mijlpalen van 2030, 2040 en 2050 die door de EU zijn geformuleerd en die zijn afgestemd op de VN-doelstellingen, houdt de tijdlijn rekening met concrete deadlines die moeten worden gehaald met betrekking tot gebouwen, producten, podiumverlichting, circulaire economie, financiering, verpakking en afval. Het overzicht geeft uitleg over het specifieke onderwerp en de aanbevolen acties.

De tijdlijn zal podiumkunstorganisaties helpen om waar nodig investeringen te plannen, financiering aan te vragen en te praten met overheidsinstanties. Het ondersteunt ook de aanpassing van productieprocessen en interne operaties.

Tot slot stelt het podiumkunstenorganisaties in staat om met een breder publiek te communiceren over de stappen die genomen zijn om een netto nul situatie te bereiken en om deel te nemen aan een breder maatschappelijk debat.

Conclusie: de tijdlijn is een hulpmiddel om je te helpen bepaalde deadlines te halen, maar het omvat niet alle elementen en voorwaarden waarmee je organisatie rekening moet houden.

Verder lezen