Bron

Rendement.nl

UWV beantwoordt vragen over betaald ouderschapsverlof

15 december 2022

Op uwv.nl zijn twee antwoorden op veelgestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof gepubliceerd.

De één gaat over de uitkering voor minder dan een hele werkweek, de ander over de combinatie van een uitkeringsaanvraag en betaalverzoek. Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor negen van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV ontvangen ter hoogte van 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Werknemers maken tot dusver volop gebruik van de regeling.

Voorwaarde voor de uitkering is dat de werknemer dit verlof opneemt in het eerste jaar na de geboorte van het kind of na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg.

UWV berekent zelf de uitkering

Soms lukt het een werknemer niet om de volledige negen weken in het eerste jaar op te nemen. Bijvoorbeeld als het kind binnen negen weken ná de invoering van het betaald ouderschapsverlof 1 jaar is geworden of inmiddels een jaar in het gezin is opgenomen. Ook komt het voor dat werknemers ‘eindigen’ met een halve week verlof omdat het kind halverwege de week jarig is of dan één jaar in het gezin is opgenomen. UWV verduidelijkt nu de regels hiervoor: als het een werknemer niet lukt om de volledige negen weken op te nemen en een week wordt ‘afgebroken’, doet de werkgever toch een aanvraag voor een uitkering voor een hele werkweek. UWV berekent dan zelf de uitkering tot de juiste datum. Heeft een werkgever al een aanvraag gedaan, maar voor een te korte periode, dan kan hij een nieuw betaalverzoek indienen.

Aanvraag uitkering maar één keer

Daarnaast verduidelijkt UWV dat een werkgever niet voor elk betaalverzoek opnieuw een uitkeringsaanvraag hoeft in te dienen. De aanvraag van de uitkering is mogelijk ná de eerste opname van het verlof en tot uiterlijk 15 maanden na de geboorte of het in huis nemen van het kind. UWV stelt het recht op, de hoogte en de maximale duur van de uitkering maar één keer vast. Er is daarom maar één uitkeringsaanvraag nodig. Deze uitkeringsaanvraag is ook de eerste van maximaal drie betaalverzoeken die een werkgever mag doen. Dat betekent dus dat de werkgever daarna nog twee betaalverzoeken kan indienen voor het verlof dat de werknemer opneemt ná de eerste, gecombineerde aanvraag. Zowel het aanvragen van de uitkering (en dus het eerste betaalverzoek) als het indienen van de twee resterende betaalverzoeken verloopt via het werkgeversportaal van UWV. Op uwv.nl staat een video om werkgevers te helpen de juiste stappen te doorlopen.