UWV: Herstel van de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022

1 juli 2021

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van de coronacrisis. In 2021 zal het aantal gewerkte uren toenemen met 2%. 

Het herstel van het aantal banen is naar verwachting in 2022 zichtbaar met een groei van 1,3%. In sommige sectoren vindt in 2021 al een groei van het aantal banen plaats. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2021 – 2022, waarin een grote mate van onzekerheid zit vanwege de coronacrisis.

Het herstel van de arbeidsmarkt is naar verwachting voor het eerst te zien in een stijging van het aantal gewerkte uren met 2% in 2021. De stijging is een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2020, waarin het aantal gewerkte uren met 3,4% afnam mede vanwege de coronacrisis. Het herstel van het totaal aantal banen start in 2022. Voor 2021 is de verwachting dat eerst het totaal aantal banen licht daalt tot ongeveer 10,7 miljoen banen (-0,1%), maar in een aantal sectoren zal het aantal banen in 2021 wel al groeien. In 2022 zal het totaal aantal banen over alle sectoren toenemen tot iets meer dan 10,8 miljoen banen (+1,3%).

Impact coronacrisis op sectoren
De sectoren die in 2020 het meest geraakt zijn door de coronamaatregelen, laten in 2021 een krimp zien van het aantal banen. Bijvoorbeeld in de sector cultuur, sport en recreatie daalt het aantal banen met 4,3%, bij schoonmaakbedrijven daalt het aantal banen met 3,3% en in de horeca met 1.5%. Een uitzondering hierop is de uitzendbranche en de arbeidsbemiddeling. Deze sector werd hard geraakt door de coronacrisis, maar in 2021 groeit het aantal banen in deze sector het hardst met 2,4%. De uitzendsector loopt vaak voor op andere sectoren, omdat werkgevers na afloop van de crisis vaak eerst voor flexwerkers kiezen. Andere sectoren waar het aantal banen toeneemt in 2021 zijn de sector openbaar bestuur en de sector specialistische zakelijke diensten. Het aantal banen groeit in het openbaar bestuur met 2,2% en in de specialistische zakelijke diensten met 2,1%.

Meerderheid baanverliezers na de eerste lockdown weer snel aan het werk
Ondanks de economische impact van de lockdowns is de werkloosheid relatief weinig toegenomen. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 61% van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren binnen een half jaar weer werk vond. Ook in de horeca en de cultuur, sport en recreatie sector, die beide hard geraakt werden door de coronacrisis, vond een groot gedeelte van de baanverliezers weer binnen zes maanden werk. In de horeca vond 63% van de baanverliezers weer werk binnen zes maanden en in de cultuur, sport en recreatie was dit 59% van de baanverliezers. De gevolgen voor werknemers die na de tweede en derde lockdown hun baan kwijt raakten, zijn nog niet bekend.

De baanverliezers in de horeca en de cultuur, sport en recreatie vonden over het algemeen weer werk in de sector waar zij werkzaam waren. In de reisbranche en de luchtvaart is dit anders. Van de baanverliezers in de reisbranche die binnen zes maanden werk vonden, vond 90% werk in een andere sector en in de luchtvaartsector was dit 87%.

In de luchtvaart, reisbranche en horeca veel banen ondersteund door NOW
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Vooral in de luchtvaart, horeca, de reisbranche en de cultuur, sport en recreatie sector werden veel banen ondersteund door de NOW. In de eerste aanvraagperiode werd naar schatting 80% van de banen in de luchtvaart ondersteund door de NOW en ook in de drie daaropvolgende periodes werd een groot deel van de banen in de luchtvaart ondersteund door de NOW. Ook in de reisbranche (65%), horeca (62%) en de cultuur, sport en recreatie (53%) werd in de eerste periode van de NOW het merendeel van de banen ondersteund door middel van de regeling. Het aantal ondersteunde banen door de NOW nam gedurende het jaar wel af.

Arbeidsmarktprognose UWV
UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit jaar is er een grotere mate van onzekerheid in de prognose vanwege de aanhoudende coronapandemie, de duur en mate van contactbeperkende maatregelen en de daarbij horende gevolgen.