Vacature projectleider voor het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’

25 januari 2018

Het doel van het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’ is bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige culturele en creatieve sector die de samenleving representeert. Het samenwerkingsverband van werkgeversverenigingen in de cultuursector, de Federatie Cultuur, wil inclusiviteit in brede zin bevorderen en dit plan biedt daartoe handvatten.

Ben jij die initiatiefrijke, creatieve en doortastende Projectleider die we zoeken voor de uitvoering van het Actieplan `Cultuur en Creatief Inclusief’? Dan kom je precies op tijd! De stuurgroep Culturele Diversiteit, een samenwerkingsverband van branches en fondsen, wil de culturele sector in Nederland de komende tijd veel diverser maken. Er ligt een ambitieus Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’ klaar, waar veel partijen zich aan willen verbinden. Nú komt het aan op de uitvoering en daarvoor zijn we op zoek naar jou!

De diversiteit van de bevolkingssamenstelling wordt steeds duidelijker voelbaar. Er leven maatschappelijke discussies over white privilege, dekolonisatie en het ontstaan van in sociaal-economisch opzicht gescheiden werelden. Meer nog dan verschil in sekse, leeftijd, opleiding en geografie, is de culturele achtergrond een van de meest prangende, delicate en groeiende vormen van maatschappelijk verschil, zeker in de Randstad en de grotere steden in Nederland. Het is juist dit verschil dat de cultuursector in de kern raakt.

Cultuur verbindt en verrijkt, en zou dat moeten doen, ongeacht culturele achtergrond. Dat is echter nog niet altijd het geval. Een deel van het potentiële publiek voelt zich niet aangetrokken tot het culturele aanbod. De culturele en creatieve sector worden nog nauwelijks gezien als branches met beroepsmatige perspectieven. Instellingen lopen zo publiek en medewerkers mis, en vooral de kans om een andere cultuur binnen de eigen organisatie, in de zalen en op de podia te krijgen. Culturele instellingen nemen het onderwerp steeds meer ter harte, zowel vanuit moreel oogpunt als vanuit het economische besef dat ze ‘de boot missen’ als niet wordt geïnvesteerd in nieuwe publieksgroepen.

Lees hier de hele vacature.