Van de canon en de mug: een inventarisatie van inzichten rondom de culturele niet-bezoeker

2 november 2018

Wie is de 'niet- bezoeker'? Kunnen de niet-bezoekers ook bezoekers worden? In deze notitie schetsen Koen van Eijck en Evert Bisschop Boele op basis van bestaand onderzoek een beeld van wat er bekend is over de ‘niet-bezoeker’. 

Uit onderzoek blijkt dat het cultuurbereik in Nederland boven de 90% is, en wanneer we ons beperken tot voorstellingen van gecanoniseerde cultuur dan gaat het om circa 40%. Daarnaast participeert een aanzienlijk deel van de bevolking actief in cultuur.

Lees de volledige notitie van de niet-bezoeker hier.