Vanaf 2024 geen scholingssubsidie STAP-budget meer

2 mei 2023

In 2024 kunnen werknemers geen opleidingen meer betalen met het STAP-budget.

Het kabinet heeft namelijk voorgenomen om deze scholingssubsidie vanaf volgend jaar af te schaffen. Het is één van de bezuinigingsmaatregelen uit de Voorjaarsnota 2023.

De scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) biedt zowel werkenden als niet-werkenden momenteel de kans om met overheidsgeld een opleiding, training of cursus te volgen. De subsidieregeling werd vorig jaar ingevoerd als vervanger van de scholingsaftrek in de aangifte inkomensbelasting. Hoewel de regeling bijzonder populair is – bij elk aanvraagtijdvak is het subsidiepotje binnen enkele uren op – heerst er veel ontevredenheid over de regeling. Het geld zou vaak worden besteed aan opleidingen die de arbeidsmarktpositie van mensen onvoldoende verbeteren. Vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik is de regeling al op diverse punten aangepast.

Komende aanvraagtijdvak van STAP gaat wel door

Nu het kabinet van plan is om het STAP-budget volledig af te schaffen, is het de vraag of er nog een vervangende regeling komt voor het verlagen van scholingskosten. De scholingsaftrek is immers ook geen optie meer. In de Voorjaarsnota 2023 wordt hierover geen duidelijkheid gegeven. Verschillende onderwijspartijen zijn verbaasd over het plan, gezien de ambities rond een leven lang ontwikkelen en de maatschappelijke uitdagingen waarvoor scholing hard nodig is. Vorig jaar kondigde het kabinet nog aan € 500 miljoen extra te investeren in STAP. De partijen zien liever dat de regeling wordt verbeterd, in plaats van wegbezuinigd.
Voorlopig kunnen mensen nog wel gebruikmaken van de STAP-regeling. Dit jaar resteerden er in principe vier aanvraagtijdvakken, waarvan de eerste op maandag 1 mei aanving. Het budget voor die ronde was binnen 3 uur op. De volgende aanvraagmomenten zijn:

  • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
  • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
  • 1 november 2023 t/m 31 december 2023

Lees hier meer over de regeling en aanvragen