Veelgestelde vragen over het protocol voor podia

24 november 2020

Het VNPF-bureau ontvangt veel vragen hoe de nieuwe maatregelen en de laatste versie van het protocol voor podia te interpreteren. We hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet, van toepassing op de maatregelen en het protocol ingaande per 19 november 2020.

Zie hier de VNPF COVID-19 Protocol pagina.

 • Q: Wat mag er nog wat betreft horeca voor publiek?
 • A: Horecafunctie is niet toegestaan. Alle vormen van verkoop, (gratis) aanbod en verstrekking van eten en drinken in inrichtingen zijn verboden. Alle eet- en drinkgelegenheden dienen de hele dag gesloten te blijven. Dit geldt voor zowel zelfstandige horeca (café/restaurant) als voor bars en verkooppunten in zalen en foyers van podia.
   
 • Q: Hoe zit het met catering voor personeel en artiesten?
 • A: Consumpties voor personeel en artiesten zijn toegestaan in kantines en backstage, zolang het niet in publieksruimten is en niet voor bezoekers.
   
 • Q: Hoe zit het met catering voor externen bij besloten (zakelijk) verhuur?
 • A: Eet- en drinkgelegenheden dienen ook in de verhuurde ruimte/zaal gesloten te blijven. Dit geldt ook voor (vaste) automaten, zelfbediening is niet toegestaan. Voor het podium (de verhuurder) is het niet toegestaan eten en drinken elders te bestellen en laten bezorgen. Voor de huurder van de zaal/ruimte zelf is het echter wel toegestaan om eten en drinken af te halen of te bestellen bij een eet- en drinkgelegenheid elders, en deze catering in de gehuurde zaal/ruimte van het podium te laten bezorgen en te nuttigen.
   
 • Q: Hoe zit het met het alcoholverbod na 20:00 uur en geldt dat ook voor artiesten en besloten verhuur?
 • A: Ook voor artiesten en personeel in kantines, artiestenfoyers en backstage, en in besloten ruimtes bij zakelijke verhuur is het verstrekken en nuttigen van alcohol na 20:00 uur niet toegestaan. Alleen woningen zijn van deze regel uitgezonderd.
   
 • Q: Wat zijn de huidige regels wat betreft de sluitingstijden?
 • A: Er is landelijk geen sluitingstijd meer opgelegd (dit was 01:00 uur, maar is komen te vervallen).
   
 • Q: Hoe zit het met de mondkapjes(plicht)?
 • A: Tot 1 december is er sprake van een dringend advies tot het dragen van niet-medische mondkapjes in binnenruimtes. Per 1 december 2020 is dit verplicht. De VNPF geeft haar leden het nadrukkelijke advies om mondkapjes voor personeel, bezoekers, artiesten en leveranciers te verplichten.
   
 • Q: Mag ik nog meerdere activiteiten per dag in één zaal organiseren voor verschillend publiek?
 • A: Ja, er geldt alleen een maximum aantal bezoekers van 30 personen per activiteit en per zaal, maar niet per dag.
   
 • Q: Hoe zit het met dat evenementenverbod?
 • A:Het evenementenverbod geldt niet voor poppodia. Hierbij wordt aangesloten bij de definitie van evenementen in de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19: "Dit verbod geldt niet voor verrichtingen van vermaak in een gebouw, die behoren tot de reguliere exploitatie van bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen, musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, casino’s, arcadehallen, en speelhallen), en voor beurzen, congressen en wedstrijden en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties."
   
 • Q: Mag ik alweer op gebruikelijke wijze activiteiten organiseren voor publiek onder 18 jaar?
 • A: Nee, de enige uitzondering die momenteel geldt voor publiek <18 jaar is dat zij onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Zij dienen wel 1,5 meter afstand tot volwassenen te houden. In alle gevallen zijn vaste zitplaatsen nog verplicht, dus het is niet toegestaan om concerten met staand publiek of dansfeestjes voor 18- publiek te organiseren.
   
 • Q: Hoe zit het nu precies met groepen/gezelschappen en hoeveel bezoekers naast elkaar mogen zitten zonder 1,5 meter afstand als zij wel/niet deel uitmaken van een gezamenlijk huishouden of sociale eenheid?
 • A: Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten mag een groep/gezelschap uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens bestaan. Indien bezoekers niet uit een gezamenlijk huishouden komen, dienen deze bezoekers onderling ook 1,5 meter afstand te bewaren. Indien bezoekers wél uit een gezamenlijk huishouden komen, mogen zij naast elkaar verblijven zonder onderling 1,5 meter afstand te bewaren.
   
 • Q: Wat moet ik nu precies registreren van bezoekers? Volstaat het om alleen gegevens van de hoofdticketkoper te registreren?
 • A: De huidige richtlijnen stellen dat je als podium verplicht bent om elke bezoeker voor binnenkomst te vragen om: volledige naam, emailadres, telefoonnummer en toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken voor eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.  Naast deze gegevens dien je van elke bezoeker de dag en aankomsttijd te registreren.
   
 • Q: Mogen wij zomaar gegevens van onze ticketkopers delen met de GGD als deze erom vragen? Hoe zit dit volgens de AVG/juridisch?
 • A: Nee, alleen indien de bezoeker daar vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven mogen zijn/haar gegevens gedeeld worden met de GGD. Daarom moeten podia en festivals naast volledige naam, emailadres en telefoonnummer ook alle bezoekers verplicht vragen om toestemming deze gegevens vervolgens te mogen gebruiken voor eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.
   
 • Q: Wat als bezoekers niet willen meewerken aan registratie en/of geen toestemming geven?
 • A: Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Bezoekers zijn niet verplicht om mee te werken aan de registratie van hun gegevens. De minister van EZK heeft benadrukt dat indien bezoekers niet bereid zijn hun contactgegevens te delen op basis hiervan hun de toegang niet mag worden geweigerd. In zo'n geval kun je dus alleen de dag en aankomsttijd van deze anonieme bezoeker registreren.