Bron

AWVN

Veranderingen op het gebied van minimumloon: wat moet je weten?

10 juli 2023

Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers verplicht om medewerkers minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen.

Voor werknemers onder 21 jaar gaan vaste minimumjeugdlonen per uur gelden. De hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

Afgelopen vrijdag, 7 juli 2023, is het besluit gepubliceerd waarmee het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon wordt vastgesteld. Zoals verwacht is dat 1 januari 2024.

Met de invoering van het wettelijk minimumuurloon verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers verplicht om werknemers minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Voor werknemers onder 21 jaar gaan vaste minimumjeugdlonen per uur gelden.

De hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Dat betekent een verhoging van het minimumuurloon voor werknemers die minimumloon verdienen en meer dan 36 uur per week werken.

De invoering van het minimumuurloon betekent dat mogelijk afspraken in cao’s, arbeidsvoorwaardenregelingen en arbeidsovereenkomsten aangepast moeten worden. Ook aanpassing van salarisadministratie-systemen kan nodig zijn.